img
:::

Mga Quarantine Protocol at Gastos para sa Mga Migrant Worker: Q&A

Mga Quarantine Protocol at Gastos para sa Mga Migrant Worker: Q&A (Photo / Retrieved from United Daily News UDN)
Mga Quarantine Protocol at Gastos para sa Mga Migrant Worker: Q&A (Photo / Retrieved from United Daily News UDN)

Ang nonprofit na organisasyon 1095 na nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyong pagsasalin ay pinagsama ang ilang Q&A na nauugnay sa mga pamamaraan para sa pagsuri, kuwarentenas, at paggamot para sa COVID-19. Ang impormasyon ay magagamit na ngayon sa maraming mga wika, na ginagawang madali para sa mga bagong imigrante na maunawaan ang mga kaugnay na pamamaraan.

Read more: Taoyuan City: "Want to cherish you" June issue for migrant workers and new immigrants

Q: Kapag natanggap ko na ang abiso sa isolation na galing sa may awtoridad sa kalusugan, magkano ang gastos sa isolation?

  1. Para sa mga hindi nangangailangan na ma-confine sa ospital

Simula Mayo 16, 2021, ang lokal na Taiwanese ay maaaring sumailalim sa quarantine sa bahay (1 tao, 1 silid). Kung hindi, maaari silang manatili sa mga quarantine hotel na may sariling gastos. Sa panahon ng kuwarentenas, maaari silang mag-aplay para sa kabayaran.

Para sa mga dayuhang manggagawa, employer ang magpapasan sa gastos sa panahon ng quarantine pagkatapos ng swab test.

  1. Para sa mga nangangailangan na ma-confine sa ospital

Dadalhin sa ospital o sa quarantine center, libre at walang gagastusin. (Subsidiya ng CDC)

Read more: COVID-19: MOE 7 Tips to Stay Healthy

 Mga protokol sa kaligtasan para sa mga migrant worker. (Photo / Provided by the Ministry of Labor)

Mga protokol sa kaligtasan para sa mga migrant worker. (Photo / Provided by the Ministry of Labor)

Q: Anong leave ang maaaring gamitin kapag hindi makapagtrabaho sa panahon ng isolation? Paano ang bilang sa sahod?

  1. Kapag nasuring negatibo sa swab test ngunit dahil nagkaroon ng contact sa pasyenteng positibo, kailangan mag-home quarantine nang ayon sa may awtoridad sa kalusugan.

Maaaring gamitin ng manggagawa ang quarantine leave (walang sahod) o vacation leave (buo ang sahod). Dapat pumayag ang amo at hindi maaaring ituring na pagliban nang walang paalam sa trabaho o pilitin na gamitin ang personal leave o iba pang uring leave. Hindi maaaring kaltasin ang no-absence bonus, alisin sa trabaho o bigyan ng iba pang parusa. Basta’t may hawak na abiso sa isolation galing sa may awtoridad sa kalusugan, maaaring mag-apply ng kompensasyon na $1000 sa bawat araw ng isolation / quarantine sa loob ng 2 taon matapos ang pag-isolate / quarantine.

  1. Kapag nasuring negatibo sa swab test at hindi inakala ng awtoridad sa kalusugan na kailangan mag-quarantine ang manggagawa ngunit ginusto ng amo na huwag mag-report sa trabaho at dapat mag-home quarantine ang manggagawa, hindi na ito naaangkop sa kondisyon ng kompensasyon sa quarantine leave at kompensasyon sa pagpigil ng epidemya. Sa ganitong kalagayan, hindi maaaring pilitin ang manggagawa na gamitin ang sariling leave sa araw ng pagliban at dapat ding bigyan ng sahod (buo).

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

First Response

Popular News

回到頁首icon
Loading