img
:::

หากนายจ้างไม่จัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรมแรงงานไทเปประกาศมีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวัน

นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพภายใน 7 วัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพภายใน 7 วัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] มีนายจ้างเมืองไทเปท่านหนึ่งได้มีการว่าจ้างผู้อนุบาลชาวต่างชาติต่อ แต่ผู้อนุบาลท่านนี้เข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ปีมาแล้ว ตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากนายจ้างมีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติต่อ ตั้งแต่วันที่ 2 ของการเริ่มทำงานนับไปไม่เกิน 7 วัน นายจ้างต้องจัดให้ผู้อนุบาลต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล แต่นายจ้างผู้นี้ประมาท ลืมจัดให้ผู้อนุบาลเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ถูกกรมแรงงานรัฐบาลเมืองไทเป (Department of Labor, Taipei City Government) ปรับ 60,000 เหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

นายจ้างเมืองไทเปท่านหนึ่งได้มีการว่าจ้างผู้อนุบาลชาวต่างชาติต่อ แต่ลืมจัดให้ผู้อนุบาลเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดนปรับ 60,000 เหรียญไต้หวัน   ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นายจ้างเมืองไทเปท่านหนึ่งได้มีการว่าจ้างผู้อนุบาลชาวต่างชาติต่อ แต่ลืมจัดให้ผู้อนุบาลเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดนปรับ 60,000 เหรียญไต้หวัน

 ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เฉินซิ่นอวี๋ (陳信瑜) ผู้อำนวยการกรมแรงงานรัฐบาลเมืองไทเป กล่าวว่า สำหรับแรงงานต่างชาติประเภทที่ 2 อาทิ ผู้อนุบาลและแม่บ้าน หลังจากที่เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวัน (หรือวันที่ใบอนุญาตการจ้างงานเริ่มมีผลบังคับใช้) ภายใน 30 วัน ก่อน/หลังครบ 6, 18, 30 เดือน นายจ้างควรจัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพ หากหลังจากที่แรงงานต่างชาติเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนงาน หรือได้รับใบอนุญาตจ้างงานใหม่ หากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพหลังจากการทำงานในครั้งก่อนเกิน 1 ปี นายจ้างควรจัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาด ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาด ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นอกจากนี้ ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้แรงงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 64 รัฐมีมาตรการให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะต้องมีผลการตรวจ PCR ฉะนั้น นายจ้างที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างชาติต่อ ก่อนวันหมดอายุสัญญาว่าจ้างเดิมภายใน 3 วัน (รวมวันหมดอายุ) จะต้องจัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจ PCR ในระหว่างที่แรงงานต่างชาติกำลังรอผลการตรวจ PCR อยู่นั้น นายจ้างควรจัดให้แรงงานต่างชาติกักตัว 1 คน/ห้อง ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับนี้มีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 เหรียญไต้หวัน แต่ไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน ตามพระราชบัญญัติบริการจัดหางาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading