img
:::

ให้เงินอุดหนุนผู้เช่าบ้านและครอบครัวที่นำบ้านไปจำนองที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

กระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานของสภาบริหาร “ลดภาระแก่ประชาชนด้วยมาตรการสนับสนุนหลากหลาย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
กระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานของสภาบริหาร “ลดภาระแก่ประชาชนด้วยมาตรการสนับสนุนหลากหลาย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ช่วง 3 ปีที่เกิดโรคระบาดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนมากมาย กระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานของสภาบริหาร “ลดภาระแก่ประชาชนด้วยมาตรการสนับสนุนหลากหลาย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน มาตรการสำคัญครั้งนี้จะพิจารณาดูแล “กลุ่มผู้เช่าบ้าน” ก่อน และสนับสนุนดูแลผู้มีรายได้กลางต่ำ “กลุ่มกู้เงินซื้อบ้าน” ผ่านการผลักดันเงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านอย่างเป็นวงกว้าง เชื่อมตรงต่อเนื่องเพิ่มกับการก่อสร้างและการเช่าซึ่งตัวแทนจัดการด้านที่อยู่อาศัยให้บริการ การกำหนดนโยบายต่างๆ เช่นนโยบายสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อลดภาระให้แก่ผู้อยู่อาศัย

กระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานของสภาบริหาร “ลดภาระแก่ประชาชนด้วยมาตรการสนับสนุนหลากหลาย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภาพ/โดย กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : 1 มี.ค ยกเลิกให้ชุดตรวจ ATK แก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน

กระทรวงมหาดไทยแถลงว่า ได้จัดมาตรการเงินอุดหนุนค่าเช่าบ้าน 30 พันล้านเหรียญไต้หวันต่อปี (2023) เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกลางเห็นด้วยและมีการจัดสรรงบประมาณ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 60000 ครัวเรือนในปี 2019 ปัจจุบันมีจำนวนถึง 277000ครัวเรือน ในจำนวนนั้นมีครัวเรือนที่ด้อยโอกาสประมาณ 40% คนหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวสู่สังคมและครอบครัวที่สมรสแล้วประมาณ 30% ได้ให้เงินสนับสนุนค่าเช่าบ้านแก่ประชาชนช่วยลดภาระการครองชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีนี้เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านมี 5 นโยบายใหม่  ประกอบด้วย (1) มาถึงดำเนินการได้ทันที (2) ครัวเรือนเดิมขยายเงินอุดหนุนต่อเนื่องโดยตรง โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอดำเนินการใหม่ (3) ครัวเรือนใหม่ที่ทำสัญญาเช่าไม่ต้องแนบหมายเลขบัตรประจำตัวของเจ้าของบ้านเช่า (4) ผ่อนปรนขอบเขตการใช้อาคารที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบภาษีที่อยู่อาศัยและข้อมูลที่ดินเข้าด้วยกัน ผู้ที่ไม่มีข้อมูลสามารถจัดการด้วยวิธีการยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง (5) ขยายกลุ่มเช่าบ้านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถใช้ได้

กระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานของสภาบริหาร “ลดภาระแก่ประชาชนด้วยมาตรการสนับสนุนหลากหลาย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภาพ/โดย กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน

กระทรวงมหาดไทยแถลงเพิ่มเติม สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม ปี 2023 เคหะชุมชนที่สร้างโดยตรงทั่วประเทศจะมีมากกว่า 71000 แห่ง ในอนาคตจะทำการเวนคืนบ้านที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บูรณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานราชการและกระทรวงอื่นๆ เพื่อจัดหาที่ดินเคหะชุมชน ประมาณการในปลายปี 2024 จำนวนเคหะชุมชนที่สร้างโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะมียอดสะสมตามเป้าหมาย 123000 ครัวเรือน ในอนาคตจะมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินการและทิศทางของการเคหะชุมชน ผลักดันความต้องการของปริมาณเคหะชุมชนในประเทศต่อไป

นอกจากนี้ตัวแทนการจัดการเคหะชุมชนเริ่มดำเนินการวางแผนตั้งแต่ปลายปี 2017 สะสมไปถึงปลายปี 2023 จำนวนที่จับคู่เกินกว่า58000 ครัวเรือน ปัจจุบันต่อไตรมาสสามารถเพิ่มครัวเรือนได้ 7000 ครัวเรือน อนาคตจะขยายวงกว้างดำเนินการตัวแทนจัดการเคหะชุมชน 4.0 และปริมาณการจับคู่ทุกไตรมาสจะตั้งเป้าเพิ่มขึ้นอีก 10000 ครัวเรือน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ลาตรวจครรภ์ไม่ถือเป็นการลาป่วย แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ลาคลอด ลาเลี้ยงบุตรหลังคลอดได้

ท้ายสุดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่า นโยบายนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้กลางต่ำที่มีผลกระทบจากโรคระบาด เกี่ยวกับการที่“ทุกคนมีบ้านเท่าเทียมกัน”ให้ได้นั้น ในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจะเน้นไปที่ความต้องการและปัญหา นำเสนอมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญและเป็นระเบียบขั้นตอนเพื่อวางแผนเป็นนโยบาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading