img
:::

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน สนง.ตรวจคนเข้าเมือง เตือนอย่าส่งขนมไหว้พระจันทร์ ในช่วงเทศกาล

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ กรุณาแจ้งญาติและเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ให้ส่งวัตถุกักกันสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเนื้อหมู (เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู) มาที่ไต้หวัน ทั้งการส่งด่วน และพัสดุไปรษณีย์   ภาพ/จากเฟซบุ๊ก動植物防疫檢疫署
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ กรุณาแจ้งญาติและเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ให้ส่งวัตถุกักกันสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเนื้อหมู (เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู) มาที่ไต้หวัน ทั้งการส่งด่วน และพัสดุไปรษณีย์ ภาพ/จากเฟซบุ๊ก動植物防疫檢疫署
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เทศกาลไหว้พระจันทร์ใกล้มาถึงแล้ว จากสถิติปีที่แล้ว สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในปีนี้ อาจมีจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ลักลอบนำเข้าวัตถุตรวจกักกันสัตว์ด้วยการพกพา หรือส่งไปรษณีย์ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอความร่วมมือมายังประชาชน ให้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับ แรงงานข้ามชาติ คู่สมรสชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติ และนักเรียนต่างชาติ ฯลฯ ที่เดินทางมายังไต้หวัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สิ่งที่นิยมทำในเทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลแห่งการปิ้งย่างของไต้หวัน

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ด่านกักกันบริเวณชายแดนจึงเปิดตลอดทั้งปี ภาพ/จากเฟซบุ๊ก動植物防疫檢疫署

1. ห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์ วัตถุกักกันสัตว์และพืชอื่นๆ หรืออาหารของสายการบินเข้ามาในไต้หวัน หากเผลอนำเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรทิ้งลงในถังขยะก่อน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอทิ้งก่อนเข้าด่านศุลกากร

2. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ กรุณาแจ้งญาติและเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ให้ส่งวัตถุกักกันสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเนื้อหมู (เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู) มาที่ไต้หวัน ทั้งการส่งด่วน และพัสดุไปรษณีย์

3. หากตรวจพบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากประเทศ (ภูมิภาค) ที่เคยเกิดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ครั้งแรกจะมีโทษปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองจะมีโทษปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน หากผู้ฝ่าฝืนไม่มีสถานภาพการพำนักในไต้หวัน และไม่สามารถชำระค่าปรับ 200,000 เหรียญไต้หวันได้ในทันที ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกกรมตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ สภาบริหาร ส่งตัวไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อปฏิเสธการเข้าประเทศ

4. การนำเข้าพัสดุไปรษณีย์ที่มีผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากประเทศ(ภูมิภาค)ที่เกิดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน หลังยืนยันว่าตรวจพบแล้ว ครั้งแรกจะลงโทษปรับผู้รับพัสดุ 200,000 เหรียญไต้หวัน ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะระวางโทษปรับสูงสุด 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading