img
:::

ระวัง! ก่อนที่ทั่วประเทศจะมีการยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระดับที่ 3 ตม.จะระงับให้บริการต่ออายุพำนักที่เคาน์เตอร์

ตม.จะระงับให้บริการต่ออายุพำนักที่เคาน์เตอร์/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตม.จะระงับให้บริการต่ออายุพำนักที่เคาน์เตอร์/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ในช่วงที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดระดับ 3 ทั่วประเทศ กรมตรวจคนเข้าเมืองยังคงดำเนินการเลื่อนมาตรการขยายเวลา สำหรับแรงงานข้ามชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันที่กำลังจะหมดอายุลง โดยมีมาตรการงดทำเรื่องที่หน้าเคาน์เตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้อพยพย้ายถิ่นและกรณีการลงทะเบียนโอนข้อมูลต่างๆ หลังจากที่การแพร่ระบาดของโรคสงบลงค่อยเดินทางเข้ายื่นเรื่องได้

กรมตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อและการเคลื่อนไหวของผู้คน อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของประชากรชาวต่างชาติ จึงได้ดำเนินมาตรการขยายระยะเวลาพำนักโดยอัตโนมัติ 30 วัน ยกเว้นผู้ที่กำลังจะหมดอายุการพำนัก หลังจากเข้าประเทศแล้ว เช่น ผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นครั้งแรก ผู้ที่ต้องการออกวีซ่าพำนักในไต้หวันผ่านสำนักกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่อาศัย เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม งดการไปทำเรื่องที่หน้าเคาน์เตอร์เป็นการชั่วคราว โดยจะให้ดำเนินการยื่นเรื่องย้อนหลัง หลังจากที่รัฐได้ประกาศลดระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2 ภายใน 30 วันหลังจากที่มีการประกาศ ท่านจะต้องเดินทางไปยื่นเรื่องที่สถานีบริการทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กระทรวงแรงงาน จัดทำ “ LINE @ 移點通” เพื่อช่วยให้แรงงานต่างชาติเข้าใจข้อมูลข่าวสารการป้องกันการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

ก่อนที่ทั่วประเทศจะมีการยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระดับที่ 3 ตม.จะระงับให้บริการต่ออายุพำนักที่เคาน์เตอร์/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ก่อนที่ทั่วประเทศจะมีการยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระดับที่ 3 ตม.จะระงับให้บริการต่ออายุพำนักที่เคาน์เตอร์/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นอกจากนี้ สำหรับประชากรผู้อพยพซึ่งกำลังจะหมดระยะเวลาพำนักและผู้ที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาเดินทางออกจากไต้หวันโดยกรมตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเรื่องขยายระยะเวลาพำนักและเลื่อนเวลาเดินทางออกนอกประเทศที่สถานีบริการ รอจนรัฐมีการประกาศลดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2 ค่อยไปยื่นเรื่อง สำหรับประชากรอพยพที่มีคุณสมบัติตามการขยายเวลาสามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สถานี เพื่อชดเชยการอยู่ต่อได้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ประกาศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ใส่ใจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ สำนักงานแรงงานเมืองไถหนานจัดทำการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดหลายภาษา

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพำนักระยะยาว สามารถไปเดินเรื่องขอเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินได้โดยตรง/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพำนักระยะยาว สามารถไปเดินเรื่องขอเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินได้โดยตรง/ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรมตรวจคนเข้าเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครง่ายขึ้น สำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการสมัครขออยู่ต่อและต้องเดินทางออกจากไต้หวันภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศลดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2 สามารถไปยื่นเรื่องขอเดินทางออกที่สนามบินได้โดยตรง ช่วงเวลานี้ไม่ถือว่าเป็นการอยู่เกินกำหนด อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเรื่องขอเดินทางออกนอกประเทศที่สถานีบริการด้วย

นอกจากนี้ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของประชาชน กรมตรวจคนเข้าเมืองยังคงต้องพิจารณาคดี สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (ระเบียบ) ในไต้หวัน หรือผู้ที่ถูกจำกัดไม่ให้ออกนอกประเทศ ( ชายแดน) เนื่องจากมีการฝ่าฝืนสถานการณ์ (ผิดปกติ)  กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้มาตรการข้างต้นที่กล่าวมาได้ และให้เดินทางออกนอกประเทศตามเวลาที่กำหนด

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading