img
:::
ข่าวทั่วไป

กษ.สนับสนุนการปลูกกาแฟแทนการนำเข้า เพื่อลดฝุ่น PM2.5

ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ภาพ/นำมาจาก Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]  ตามข้อมูลจาก ““สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการนำเข้าและแก้ไขปัญหา PM2.5 บนพื้นที่ภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สนง.คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองนิวไทเป รับซื้อโทรศัพท์เก่า พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่

ตามข้อมูลจาก ““สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแนวทางขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกกาแฟแก้ไขปัญหา PM2.5 บนพื้นที่ภาคเหนือ ในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกาแฟในประเทศและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกับกาแฟให้มากยิ่งขึ้น

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตร ที่มีรายได้และช่วยรักษาป่าในชุมชนนำร่องพื้นที่จังหวัดน่าน เกษตรกร 30 ราย พื้นที่ 300 ไร่ ส่งเสริมการปลูกกาแฟผสมผสานภายในประเทศ ให้สามารถปลูกกาแฟในสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ โดยเน้นให้เกษตรกรเลือกการปลูกกาแฟตามสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเผาทำลายป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: วิดีโอประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไต้หวัน “Time For Taiwan” เที่ยวไต้หวัน ทั้งสนุก สะดวก และปลอดภัย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading