img
:::

สตม.หนานโถวจัดประชุมบรรยายสรุปเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หวังสมัครเข้ามากันเยอะ ๆ

เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองหนานโถวเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการยื่นขอเงินช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน สถานีบริการเมืองหนานโถว จึงได้จัด “ประชุมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทดสอบใบรับรองทักษะทางวิชาชีพและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองหนานโถวเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการยื่นขอเงินช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน สถานีบริการเมืองหนานโถว จึงได้จัด “ประชุมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทดสอบใบรับรองทักษะทางวิชาชีพและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองหนานโถวเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการยื่นขอเงินช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัด “ประชุมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทดสอบใบรับรองทักษะทางวิชาชีพและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” โดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองเข้าร่วมกว่า 20 คน และหลังเสร็จสิ้นจากงานสัมมนา ยังได้ช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการสมัครออนไลน์ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 สามารถยื่น “ขอลางานเนื่องจากฉีดวัคซีน” กับบริษัทได้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา จนปัญหาของทุกคนได้รับการแก้ไข ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษา จนปัญหาของทุกคนได้รับการแก้ไข ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องการดูแลและให้กำลังใจผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานที่ด้อยโอกาสและมีความโดดเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมการทดสอบใบรับรองทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในสังคม จึงได้ดำเนินการ “โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน” ซึ่งปีนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2022 โดย “รางวัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบรับรองทางด้านทักษะวิชาชีพ” ในแต่ละปีมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากเข้ามาสอบถามและยื่นเรื่องสมัคร คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน พร้อมกรอกข้อมูล เตรียมเอกสารแนบ และยืนเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวันก่อนวันสิ้นสุดการลงทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: หายกังวล! สตม.เดินหน้ามุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรหลานแรงงานต่างชาติหลบหนีต่อไป

เจ้าหน้าที่สถานีบริการเมืองหนานโถวช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการสมัครออนไลน์ ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่สถานีบริการเมืองหนานโถวช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการสมัครออนไลน์ ภาพจาก/สถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นายไช่ฉงฟู่ (蔡崇富) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองหนานโถว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงว่า  โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน นอกจากจะมี รางวัลนักเรียนดีเด่นแล้ว ยังมีรางวัล (เงินอุดหนุน) ผู้ด้อยโอกาส, รางวัลผู้มีความสามารถพิเศษ, รางวัลทุนการศึกษาของประธานาธิบดี และรางวัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบรับรองทางด้านทักษะวิชาชีพ แต่ละรางวัลนั้นมีเงินรางวัลไม่เท่ากัน โดยเริ่มตั้งแต่ 3,000 ถึง 30,000 เหรียญไต้หวัน โดยคุณสามารถให้ทางโรงเรียนช่วยยื่นเรื่องสมัครต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติม สามารถสอบถามและดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเว็บไซต์ข้อมูลการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading