img
:::

หายกังวล! สตม.เดินหน้ามุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรหลานแรงงานต่างชาติหลบหนีต่อไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังคงมุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรแรงงานต่างชาติหลบหนีต่อไป ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังคงมุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรแรงงานต่างชาติหลบหนีต่อไป ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

แรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวัน การที่จะพบรักกับใครสักคนนั้นเป็นเรื่องปกติที่พบบ่อยในมนุษย์ แต่สำหรับเรื่องนี้อาจทำให้พวกเขาประสบปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่หลบหนี ซึ่งลูก ๆ ของพวกเขาอาจไม่มีทะเบียนบ้าน หรือไม่ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงมี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลได้ทำการจัดตั้งกลไกการแก้ไขปัญหา บุตรหลานของแรงงานต่างชาติหลบหนี ที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ การเข้ารับการศึกษา การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ และการพำนักในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น โดยรัฐบาลจะมุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาพึงได้รับ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แรงงานต่างชาติที่หลบหนีจะสามารถพาบุตรหลานมาเข้ารับการดูแลจากหน่วยงานรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงการณ์ว่า จะมุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรแรงงานต่างชาติหลบหนี ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงการณ์ว่า จะมุ่งมั่นรักษาสิทธิประโยชน์ของบุตรแรงงานต่างชาติหลบหนี ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เมื่อช่วงที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เร่งผลักดัน “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ซึ่งบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัด โดยในปัจจุบันมีผู้มาเข้ารับวัคซีนแล้วกว่า 50,000 คน แม้กระทั่งสามารถพบเห็นแรงงานต่างชาติที่หลบหนีพาบุตรหลานมาต่อคิวเข้าแถวเพื่อรับวัคซีน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แถลงว่า นับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ทางหน่วยงานได้จัดตั้งที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังตั้งครรภ์ หรือที่มีบุตรอยู่ในความดูแล ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ โดยในระหว่างที่พำนักอยู่ในสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของมารดาและบุตร ทางรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เชิญชวนแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายสามารถพาลูก ๆ ของตนเองเข้ารับการดูแลจากภาครัฐได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติที่หลบหนีสามารถพาบุตรหลานมาเข้ารับการดูแลจากหน่วยงานรัฐบาลได้ ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แรงงานต่างชาติที่หลบหนีสามารถพาบุตรหลานมาเข้ารับการดูแลจากหน่วยงานรัฐบาลได้ ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นอกจากนี้ บุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ เพื่อรับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงมี แต่หากเป็นเด็กและเยาวชนที่มารดาที่เป็นแรงงานต่างชาติและขาดการติดต่อ  ในระหว่างการตามหามารดา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุมัติออกบัตร ARC ให้แก่เด็กหรือเยาวชนก่อน เพื่อเป็นหลักประกันด้านการระบุตัวตน การเข้ารับการรักษา การเข้ารับการศึกษา เป็นต้น หากถึงกำหนดเวลา แต่ยังตามหามารดาผู้ให้กำเนิดไม่พบ ทางหน่วยงานสวัสดิการสังคมจะดำเนินการรับเลี้ยงดูและดำเนินการตามขั้นตอนการโอนสัญชาติต่อไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุตรแรงงานต่างชาติที่ขาดการติดต่อโดยไม่แบ่งว่าเป็นบุคคลสัญชาติใด ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขพร้อมประสานงานเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ปัจจุบันสิทธิและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของเด็กต่างชาติและเด็กในไต้หวันได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading