img
:::

เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมงาน “ร่วมมือร่วมใจ: การประชุมเสวนาเรื่องการดูแลเอาใจใส่และความเท่าเทียมทางเพศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคที่มีการแพร่ระบาด”

เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน “ร่วมมือร่วมใจ: การประชุมเสวนาเรื่องการดูแลเอาใจใส่และความเท่าเทียมทางเพศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคที่มีการแพร่ระบาด” ภาพจาก/สมาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวัน
เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน “ร่วมมือร่วมใจ: การประชุมเสวนาเรื่องการดูแลเอาใจใส่และความเท่าเทียมทางเพศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคที่มีการแพร่ระบาด” ภาพจาก/สมาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ไต้หวันเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้ชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดและการฉีดวัคซีนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำประกาศหลายภาษา อีกทั้งมีการติดต่อประสานงานกับสถานที่ทำงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับรู้อย่างครอบคลุม

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปัจจุบันในเมืองไทเปมีจุดบริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือแบบ Walk In

ผู้เข้าร่วมงานร่วมถ่ายรูปหมู่ ภาพจาก/สมาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวัน

ผู้เข้าร่วมงานร่วมถ่ายรูปหมู่ ภาพจาก/สมาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวัน

นางเหลียงจินหนี (梁金妮) ประธานสมาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (新移民發展與交流協會) เข้าใจถึงความต้องการของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ได้มีการจัดงาน “ร่วมมือร่วมใจ: การประชุมเสวนาเรื่องการดูแลเอาใจใส่และความเท่าเทียมทางเพศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคที่มีการแพร่ระบาด” งานนี้ได้เรียนเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมฟัง ศาสตราจารย์หวังอี้หัน (Professor, Yi-Han Wang) แผนกแนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติจางฮั่ว (National Changhua University of Education) มาหารือใน 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

  1. เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด การเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่อาจใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมแชร์และแบ่งปัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาอาการคิดถึงบ้าน
  2. การอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในช่วงที่มีโรคระบาด: ในช่วงที่มีการระบาด พี่น้องสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีเวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับความรู้วิธีการสร้างบรรยากาศให้ความอบอุ่นและกลมกลืนแก่ครอบครัว
  3. การศึกษาของผู้ปกครองในช่วงที่มีโรคระบาด: ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนมาเรียนออนไลน์ ทำให้สตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับวิธีการเลี้ยงดูรูปแบบใหม่และเติบโตไปพร้อมกับลูก ๆ
  4. การดูแลเอาใจใส่ในช่วงที่มีโรคระบาด: ในช่วงที่เกิดโรคระบาด พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการทำงาน การดำรงชีวิต และการศึกษา การก่อตั้งเว็บไซต์การดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เมื่อเผชิญกับปัญหาสามารถส่งมอบความรักความอบอุ่นให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่ จะจัด “โครงการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” รวม 5 วัน รีบสมัครด่วนเลย

งานนี้ยังได้มีการเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความโดดเด่นจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเมืองจางฮั่วมาแบ่งปันประสบการณ์ กำหนดผลมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูก ๆ ของพวกเขาเรียนรู้และพากเพียรต่อไป ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน พวกเขาก็สามารถสร้างบ้านที่มีความสุขในไต้หวันได้เช่นกัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading