img
:::

20230323 NIA ข่าววีดีโอ-ภาษาไทย

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] คัดสรรข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จำนวน 4 ข่าว โดยสรุปสาระสำคัญ และในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอ ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประจำสัปดาห์ในเวลาที่สั้นที่สุด (คลิปวิดีโอ : 20230323 NIA ข่าววีดีโอ-ภาษาไทย)

  • รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

การประกวด “รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8” เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมถึง 5 มิถุนายน รางวัลที่ 1 เงินรางวัลสูงถึง 100,000 เหรียญไต้หวัน หวังว่าพี่น้องแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจะเขียนเรียงความเรื่องราวของตนเองส่งเข้ามาประกวดกันเยอะ ๆ  ให้ผลงานวรรณกรรมของไต้หวันถูกสร้างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่าง อ่านข่าวเพิ่มเติม : รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8ภาพ/โดยรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8

  • สตม.เหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

“โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ประจำปีการศึกษา 2022 ที่จัดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 20 มีนาคม 2023 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเข้าร่วมการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ อย่างจริงจัง สถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาความไม่สะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการกุศลกั่นเอินเมืองเหมียวลี่ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.เหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สถานีบริการเหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาพ/โดยสถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  • นิทรรศการกุหลาบไทเปจัดแสดงตลอดเดือนมีนาคมนี้ ในงานมีกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์

นิทรรศการกุหลาบไทเปปีนี้เริ่มขึ้นแล้ว “สวนกุหลาบไทเป” ในสวนสาธารณะซินเซิงกรุงไทเปมีโซนจัดแสดงกุหลาบ 6 พื้นที่หลัก ได้แก่ “พื้นที่พันธุ์ไม้” “พื้นที่ทะเลดอกไม้” “สวนกุหลาบหลากสี” “สวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์” “พื้นที่จัดแสดงพืชสวน” และ “สวนลับ” โดยเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ถึง 31 มี.ค.ตอนนี้ปริมาณดอกไม้บานสะพรั่งมาก ซึ่งดอกไม้ได้เริ่มบานเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. อ่านข่าวเพิ่มเติม : นิทรรศการกุหลาบไทเปจัดแสดงตลอดเดือนมีนาคมนี้ ในงานมีกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์

นิทรรศการกุหลาบไทเปจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ภาพ/โดย รัฐบาลเมืองไทเป

  • สตม.ผิงตงจัดรถบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่พี่น้องชาวประมงต่างชาติ

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดกลับประเทศได้อย่างอุ่นใจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายนปีนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติกรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด” ตั้งแต่ดำเนินโครงการมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผิงตงมีพี่น้องชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเวลากำหนดเดินทางเข้ารายงานตัวด้วยตนเองแล้ว 43 ราย เพื่อขยายขอบเขตการประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผิงตงได้ดำเนินการรถบริการเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปที่เขตตงก่างประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องแรงงานชาวประมงต่างชาติได้รับทราบ อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.ผิงตงจัดรถบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่พี่น้องชาวประมงต่างชาติ

รณรงค์ให้พี่น้องแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเข้ารายงานตัวด้วยตนเอง สตม.ผิงตงจัดรถบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ/โดย สถานีบริการผิงตง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading