img
:::

เดือนรอมฎอน! สิ่งที่คู่สมรสของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนายจ้างต้องรู้

เดือนรอมฎอน! สิ่งที่คู่สมรสของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนายจ้างต้องรู้

หากคุณมีเพื่อน หรือลูกจ้างที่นับถือศาสนาอิสลามต้องอ่าน! เดือนรอมฎอนในปีนี้เริ่มต้นในวันที่ 6 พ.ค. จนถึงวันที่ 4 มิ.ย. โดยในช่วงดังกล่าว ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่ดื่มไม่ทานในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเรียกว่าการถือศิลอด

สำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันมีแรงงานชาวอินโดนิเซียกว่า 260,000 คน ซึ่งส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม และส่วนมากทำงานในครอบครัวชาวไต้หวันเป็นผู้อนุบาล และภาคการผลิต ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนิเซียในไต้หวันถึง 27,000 คน (สถิติเดือน ก.ย. 2018)

สำนักงานพัฒนาแรงงานได้เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นชาวมุสลิม ต้องยึดหลัก 3 ประการ เพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นในช่วงถือศิลอด กระชับระยะห่างของแรงงานและนายจ้าง สร้างแรงจูงใจในการทำงานในไต้หวันอย่างสบายใจให้แรงงาน

เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิที่สุดของชาวมุสลิม ชาวมุสลิมทั่วโลกจะถือศิลอดในเดือนนี้นับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดิน ดังนั้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นชาวมุสลิมจะทานอาหารเพื่อเติมพลังที่จะต้องใช้ทั้งวัน จากนั้นจะมีการเดินทางไปมัสยิด เพื่ออ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน และเมื่อแรงงานต่างชาติถือศิลอดในเวลากลางวัน ก็ขอให้นายจ้างให้ความเคารพความเชื่อทางศาสนาและปฎิบัติต่อพวกเค้าอย่างปกติด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาแรงงานเดือนชาวมุสลิมที่ถือศิลอด ไม่ดื่มไม่ทานในช่วงกลางวัน หากเกิดอาการผิดปกติในร่างกาย ก็ขอให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วย

แรงงานหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวมุสลิมที่ถือศิลอด ยังสามารถทำงานในเดือนนี้ได้ แต่สำหรับแรงงาน ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบจากการถือศิลอด ก็ขอให้นายจ้างเข้าใจด้วย และให้ความช่วยเหลือหากมีความจำเป็น หรือจัดให้ทำงานที่มีความยืดหยุ่น ให้แรงงานรู้สึกสบายใจในเดือนดังกล่าว

ชาวมุสลิมกำลังทำพิธีในวันวันอีดิ้ลฟิตริ (ภาพจาก สำนักงานพัฒนาแรงงาน)

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading