:::

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไต้หวันยังคงไม่หยุดป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร! เสริมกำลังปกป้องชายแดนและในประเทศ

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไต้หวันยังคงไม่หยุดการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)! ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไต้หวันยังคงไม่หยุดการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)! ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไต้หวันยังคงไม่หยุดป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร! เสริมกำลังปกป้องชายแดนและในประเทศ

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ของไต้หวันยังคงไม่หยุดการป้องกันโรคระบาด! นายเฉินจี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน เผยว่า การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น และการแพร่ระบาดได้แพร่กระจายไปเกือบทั่วทั้งไต้หวันแล้ว เนื่องจากมีกรณีมีหมูติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรลอยน้ำที่เมืองนิวไทเป และการลักลอบนำเข้าสินค้าที่มีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากเวียดนาม ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบพัสดุและกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ตลอดจนการตรวจฟาร์มสุกรที่นำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกรอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ เพื่อสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและปกป้องหมูไต้หวันต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ต้องระวัง! แรงงานต่างชาติจะ “ถูกเพิกถอน” ใบอนุญาตการจ้างงานหากฝ่าฝืนกฎระเบียบการป้องกัน “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางฯ เสริมความแข็งแกร่งในการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชายแดนและในประเทศ ภาพจาก/ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางฯ เสริมความแข็งแกร่งในการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชายแดนและในประเทศ ภาพจาก/ศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงพีคซีซั่นสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก อีกทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และส่งของขวัญให้กันเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน หน่วยงานควบคุมชายแดนต่าง ๆ ได้วางแผนมาตรการเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมชายแดน โดยกรมศุลกากรของกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกับกรมตรวจโรคพืชและสัตว์ และไปรษณีย์ไต้หวัน เสริมมาตรการตรวจสอบ อาทิ เริ่มยกเลิกการขนส่งแบบด่วนและพิธีการทางศุลกากรแบบรวมกระเป๋า เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ ดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์อย่างต่อเนื่อง สอบสวนป้องกันการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อหมู ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เตือนประชาชนอย่าส่งผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูและสินค้าต้องห้ามจากต่างประเทศมายังไต้หวัน และร่วมสกัดกั้นโรคระบาดไปพร้อม ๆ กัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรคภัยไข้เจ็บไม่แบ่งคนรวยหรือจน แรงงานไทยที่มีสิทธิประกันสังคมรับการรักษาฟรี

ประชาชนทุกคนร่วมกันสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและปกป้องหมูไต้หวันต่อไป ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน

ประชาชนทุกคนร่วมกันสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและปกป้องหมูไต้หวันต่อไป ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน

คณะกรรมการการเกษตรและสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวัน (Environmental Protection Agency, EPA)

ได้ประกาศย้ำว่า ฟาร์มสุกรที่มีสุกรมากกว่า 200 ตัว จะสามารถใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกรได้หลังจากมีการตรวจสอบและอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตามมาตรา 28 ของระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสัตว์

นอกจากนี้ สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสภาบริหาร ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมตรวจโรคพืชและสัตว์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าก่อนเทศกาลตรุษจีน หากพบกรณีต้องสงสัยผิดกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมตรวจโรคพืชและสัตว์จะร่วมกันดำเนินการค้นหาแหล่งต้นต่อของที่มา

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading