:::
Final Call! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดรีบรักษาโอกาสเดินทางเข้ามอบตัวก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

Final Call! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดรีบรักษาโอกาสเดินทางเข้ามอบตัวก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ในปีนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด” ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ หากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายเดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเองจะโทษผ่อนปรนโทษ โดยจะไม่ถูกกักขัง โทษปรับระวางต่ำสุด 2,000 เหรียญไต้หวัน และไม่มีการควบคุมระยะเวลาห้ามเดินทางเข้ามาในไต้หวัน หากสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ จะไม่ได้รับการผ่อนปรนโทษดังข้างต้นที่กล่าวมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปจะลงโทษอย่างหนัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : หน่วยเฉพาะกิจเจียอี้ช่วยพี่น้องแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนดกลับประเทศได้อย่างราบรื่น

Final Call! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดรีบรักษาโอกาสเดินทางเข้ามอบตัวก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ในช่วงระยะเวลาของโครงการ ดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก

ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ “ผู้ที่เดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเอง” จะ “ได้รับการลดหย่อนโทษ” จะไม่ถูกคุมขัง มีโทษระวางปรับต่ำสุด 2,000 เหรียญไต้หวัน และไม่มีการควบคุมระยะเวลาห้ามเดินทางเข้ามาในไต้หวัน รณรงค์ให้พี่น้องชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเวลากำหนดเดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเองโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.ไทเป เปิดเคาน์เตอร์บริการ “แบบครบวงจรที่เดียว” ช่วยเหลือหญิงฟิลิปปินส์ในการเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่น

หลังสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2023) มีบทลงโทษหนัก

เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติพำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด จะมีการปรับค่าปรับจากเดิม 2,000 เหรียญไต้หวัน ถึง 10,000 เหรียญไต้หวัน เป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน ถึง150,000 เหรียญไต้หวัน และมีการปรับระยะเวลาห้ามเดินทางเข้าไต้หวันจากเดิมสูงสุด 3 ปี เป็น สูงสุด 10 ปี

สำหรับโครงการนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดตั้งสายด่วนให้คำปรึกษาฟรี 0800-024-881 (ByeBye) ซึ่งคอยให้บริการหลายภาษา ทั้งนี้ พลเมืองและชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนด สามารถใช้สายด่วนนี้เพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอเข้ามอบตัวด้วยตนเองได้ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.เผิงหูจัดรถไฟบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ห่วงใยพี่น้องแรงงานต่างชาติ

Final Call! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดรีบรักษาโอกาสเดินทางเข้ามอบตัวก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

回到頁首icon
Loading