:::
สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่และความต้องการด้านการบริการของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน กรมตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ดำเนินการสำรวจผ่าน “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023”  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ 

สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

ผู้ให้สัมภาษณ์

แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน มีการดำเนินการทุก ๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน( 31 ธันวาคม 2022) ได้ดำเนินการการสำรวจไปแล้ว 4 ครั้ง

ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่

1.ผู้ถือบัตร ARC                                       2.คู่สมรสต่างชาติที่ถือบัตร ARC ถาวร

3.คู่สมรสต่างชาติที่ยื่นขอแปลงสัญชาติไต้หวันแล้ว   4.คู่สมรสชาวจีน ฮ่องกง และมาเก๊าที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

หัวข้อในการสำรวจ

จะทำการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จำนวน 10,000 ฉบับ  เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สถานะการจ้างงาน สถานะสมาชิกในครอบครัว การปรับตัว ความต้องการการให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วมทางสังคม การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ และประสบการณ์การใช้ชีวิตโดยรวมในไต้หวัน คาดว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะประกาศผลการสำรวจในปีหน้า (2024)

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับจดหมายจากทางการ ประหลาดใจกับการบริการที่เอาใจใส่ของสตม.

สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต
สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

เนื้อหาในการสำรวจ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเน้นย้ำว่า ในระหว่างการสำรวจ จะไม่มีการเรียกร้องให้ผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลเลขบัตรประจำคัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร โปรดวางใจได้ว่าการสำรวจนี้ จะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัท DSI Group (หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการการสำรวจ)  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 -23315133 ต่อ 601-604 หรือติดต่อมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 02-23889393 ต่อ 2370 ได้เช่นกัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

回到頁首icon
Loading