img
:::

สำนักงานแรงงานนิวไทเปเตือนจ้างงานชาวต่างชาติต้อง “ตรวจสอบ ยืนยัน และสอบถาม”

สำนักงานแรงงานนิวไทเปเตือนจ้างงานชาวต่างชาติต้อง “ตรวจสอบ ยืนยัน และสอบถาม” ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
สำนักงานแรงงานนิวไทเปเตือนจ้างงานชาวต่างชาติต้อง “ตรวจสอบ ยืนยัน และสอบถาม” ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาถึง ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดนี้ไปทำงานพาร์ทไทม์ สำนักงานแรงงาน นครนิวไทเปเตือนนายจ้างทุกอุตสาหกรรมว่า เมื่อเผชิญกับปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน ก่อนที่จะตัดสินใจรับแรงงานเข้ามาทำงานต้องคำนึงถึง 3 ขั้นตอน “ตรวจสอบ ยืนยัน และสอบถาม” ก่อน เพื่อป้องกันการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย ที่ถือว่าได้ไม่คุ้มเสีย

  • ตรวจสอบ ยืนยัน และสอบถาม 3 ขั้นตอนก่อนที่จะว่าจ้างงานชาวต่างชาติ

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบ—ไปที่ “เว็บไซต์สอบถามใบอนุญาตพำนักอยู่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” เพื่อตรวจสอบว่าใบอนุญาตพำนักอยู่หรือใบอนุญาตทำงานที่ชาวต่างชาติยื่นสมัครงานนั้นเป็นใบรับรองปลอมหรือไม่ และโปรดอย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยัน—อย่าลืมยืนยันรูปถ่ายบนเอกสารนั้นตรงกับตัวผู้สมัครจริงหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฉ้อฉลแอบอ้างใช้ใบรับรองของผู้อื่นมาสมัครงาน

ขั้นตอนที่ 3 สอบถาม—อย่าลืมถามเกี่ยวกับสถานะการพำนักอยู่ในไต้หวันของชาวต่างชาติ และอย่าจ้าง “แรงงานต่างชาติที่มีนายจ้างแล้ว” หรือ “ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน” หากท่านต้องการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติต้องตรวจสอบใบอนุญาตพำนักคนต่างด้าว รหัสนักศึกษา และใบอนุญาตการทำงาน ส่วนถ้าเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน แต่ท่านยังคงต้องตรวจสอบบัตรถิ่นที่อยู่ หนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านฉบับจริง

สำนักแรงงานเมืองนิวไทเปเตือนว่า หากท่านต้องการอ่านกฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติสามารถไปที่ เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการระบุตัวตนของแรงงานต่างชาติหรือขอบเขตของการทำงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์(02) 2388-9393 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading