img
:::
ประกันภัยและการรักษาสุขภาพ

สภาบริหารไต้หวันอนุมัติการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมทั้งหมด 8 รายการ คาดจะมีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 3.086 ล้านคน

สภาบริหารไต้หวัน เพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ "การปรับเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคม 8+1 " โดยจะมีการปรับเพิ่มเงิน 7% ในปี 2024  ภาพ/จากเฟซบุ๊กกระทรวงเกษตร
สภาบริหารไต้หวัน เพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ "การปรับเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคม 8+1 " โดยจะมีการปรับเพิ่มเงิน 7% ในปี 2024 ภาพ/จากเฟซบุ๊กกระทรวงเกษตร
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาบริหารไต้หวัน เพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ "การปรับเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคม 8+1 ประจำปี 2024 " เพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคมอื่นๆ ทั้งหมด 8 รายการ โดยในปีหน้าจะมีการปรับเพิ่มเงินตั้งแต่ 143 - 1,190 เหรียญไต้หวัน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 7% คาดจะมีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 3.086 ล้านคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างกฎหมาย ผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติ

สภาบริหารไต้หวัน เพิ่งมีการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ "การปรับเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคม 8+1 " โดยจะมีการปรับเพิ่มเงิน 7% ในปี 2024 ภาพ/จากสภาบริหารไต้หวัน

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน ระบุว่า ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป "ค่าครองชีพสามรายการสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย" จะถูกปรับจากคนละ 2,155-17,005 ต่อเดือน เป็นคนละ 2,306-18,195 ต่อเดือน  “ค่าครองชีพสำหรับคนพิการ” จากปัจจุบันคนละ 3,772 5,065 และ 8,836 ต่อเดือน เป็นคนละ 4,036 5,420 และ 9,455 ต่อเดือน สำหรับ“ค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ” จะปรับจากคนละ 3,879 และ 7,759 ต่อเดือน เป็นคนละ 4,151 และ 8,302 ต่อเดือน 

นอกจากนี้ “ค่าครองชีพสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” จะปรับจากคนละ 2,047-2,479 ต่อเดือน เป็น 2,190-2,653 ต่อเดือน “เงินบำนาญชราภาพ เงินบำนาญชราภาพขั้นพื้นฐาน เงินประกันมรดก และเงินประกันสำหรับหรับชาวอะบอริจิน ” ปรับจากคนละ 3,772 ต่อเดือน เป็นคนละ 4,036 ต่อเดือน “เงินรายปีผู้ทุพพลภาพ และเงินรายปีขั้นพื้นฐานของผู้ทุพพลภาพ ” จะปรับจากคนละ 5,065 ต่อเดือน เป็นคนละ 5,420 ต่อเดือน “เงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุ” จะปรับจากคนละ 7,550 ต่อเดือน เป็นคนละ 8,080 ต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading