img
:::
ข่าวทั่วไป

งานพหุวัฒนธรรม รวมวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ภาพนำมาจาก/สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ
ภาพนำมาจาก/สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานพหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุข สู่ชุมชนคนทุ่งครุ” โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์) ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้นําทางศาสนา 4 ศาสนา(พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม) และผู้นำด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมงาน ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : TPASS มาแล้ว บัตรโดยสารรายเดือนเวอร์ชั่นใหม่มีโปรหรือซื้อได้ที่ไหนบ้างดูที่เดียวจบ

“งานพหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุข สู่ชุมชนคนทุ่งครุ” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.66 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้ใช้สถานที่จัดงาน กิจกรรมประกอบด้วย 1. การเสวนาจากผู้แทนภาคศาสนา ในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 2. การจัดนิทรรศการ แสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น นิทรรศการแสดงสาธิตโซนเลี้ยงสัตว์ และโซนการเกษตร และนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ 3. การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ อนาชีด ลิเกฮูลู เพลงพื้นบ้าน ลำตัด ระบำรองเง็ง 4. การสาธิตกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ว่าวจุฬา กระบี่กระบอง 5. การประกวดแข่งขันการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การวาดภาพระบายสีและสุนทรพจน์ในหัวข้อเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม 6. การออกร้านจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : นำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับ 200,000 ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยกัน

ทั้งนี้ “งานพหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุข สู่ชุมชนคนทุ่งครุ” ดำเนินการจากแนวคิดและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาค ประชาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของเขตทุ่งครุ ไม่ให้สูญหาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ในการดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading