img
:::

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคได้ฟรี

โครงการตรวจหาเชื้อวัณโรคสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตรวจหาเชื้อวัณโรคสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อป้องกันและรักษาวัณโรค ตลอดจนลดอัตราการติดเชื้อ รัฐบาลในแต่ละพื้นที่จัดบริการตรวจคัดกรองสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงฟรี ในปีนี้ บริการตรวจคัดกรองสำหรับ 5 กลุ่มเสี่ยงหลักฟรี ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้อาศัยในสถานดูแลระยะยาว และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันวัณโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ห้องสมุดเหม่ยหนงมีหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 3,000 เล่ม เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาอ่านด้วยกัน

3 ขั้นตอนในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ภาพ/โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เวลาได้ยินเสียงคนไอ สิ่งแรกที่เราจะคิดถึงคือ “ขึ้น 2 ขีดไหมนะ” หากท่านมีอาการต่าง ๆ เช่น มีอาการไอต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เบื่ออาหาร มีไข้ และอาการอื่น ๆ คุณควรเฝ้าระวังให้มากขึ้นและตรวจดูว่าติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ในปีนี้จะขยายสิทธิ์ในการตรวจคัดกรองแก่กลุ่มผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้อาศัยในสถานดูแลระยะยาว และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฟรี

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : 2023 Dream Job Fair นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการหางานทำในไต้หวันรีบเลย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่พบกันทั่วโลก ในไต้หวันจะพบผู้ป่วยตลอดทั้งปี อัตราการเกิดในผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิง และพบในผู้สูงอายุมากกว่าคนที่อายุน้อย วัณโรคส่วนใหญ่ติดต่อทางละอองฝอยและอากาศ อาการทั่วไป คือ น้ำหนักลด และมีไข้เกิน 2 สัปดาห์ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันขอเพียงท่านให้ความร่วมมือในการรักษาก็สามารถรักษาให้หายได้ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขหรือคลินิกในพื้นที่

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading