img
:::

จางอวี้ถิงผลักดันให้มีบริการแบบครบวงจร และความเท่าเทียมทางด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

จางอวี้ถิง ภาพ/โดยจางอวี้ถิง (張瑜庭)
จางอวี้ถิง ภาพ/โดยจางอวี้ถิง (張瑜庭)

ในเมืองเถาหยวนมีประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกือบ 60,000 คน อยู่ในอันดับ 4 ของไต้หวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน (Taoyuan New Immigrants Culture Hall) ขึ้น นับเป็นที่แรกของไต้หวันที่มีการรวมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การแปลงสัญชาติ การบ่มเพาะศักยภาพ การดูแลสุขภาพ และเรื่องกฎหมาย เข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการแก้ปัญหาจิปาถะในชีวิต หลังจากมาถึงที่ว่าการอำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้เหมือนได้ถิ่นฐานใหม่

อาศัย “คอลัมน์คนดัง” ของ “เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” มาทำความรู้จักกับจางอวี้ถิง (張瑜庭) ครั้งหนึ่งเธอเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน ทำหน้าที่ในศูนย์มาเกือบ 3 ปี มาแชร์กระบวนการให้บริการแก่พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ พร้อมพูดถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การงานและการแปลงสัญชาติที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ตลอดจนคาดหวังว่าประเด็นการย้ายถิ่นฐานและความเท่าเทียมกันของข้อมูลในอนาคตจะได้รับการปรับปรุงมากขึ้น

จางอวี้ถิงทำหน้าที่เป็นวิทยากร ภาพ/โดยจางอวี้ถิง (張瑜庭)

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

จางอวี้ถิงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) สาขาวัฒนธรรมและวรรณคดีภาษา จากนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐสภาในสภานิติบัญญัติเป็นเวลาหลายปี และมีส่วนร่วมในกิจการทางการเมืองและสาธารณะอย่างแข็งขัน ด้วยเหตุนี้เธอเลยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองเถาหยวน

จางอวี้ถิง กล่าวว่า ในตอนแรกศูนย์บริการนี้ตั้งอยู่ในศูนย์สตรีเมืองเถาหยวนห่างจากสถานีขนส่งเล็กน้อย แม้ว่าพื้นที่จะเล็ก แต่ก็สามารถบรรลุอุดมการณ์เดิมของศูนย์ได้ ในเวลานั้นได้มีการดำเนินการศูนย์บริการแบบครบวงจรในที่เดียว โดยมีการเพิ่มฝ่ายกิจการพลเรือน สังคม แรงงาน การศึกษา สุขภาพ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ มาประจำการในสำนักงาน

เพื่อให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับบริการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในปีถัดมาจึงได้เปิดใช้งานศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนอย่างเป็นทางการ ไม่เพียงขยายพื้นที่ให้กว้างใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น แต่ทางศูนย์ยังแบ่งย่อยออกเป็นศูนย์บริการครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ พร้อมมีล่ามแปลภาษาไว้ให้บริการ ดังนั้นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาขอความช่วยเหลือสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ในคราวเดียว

แนะนำศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน ภาพ/โดย Taoyuan New Immigrants Culture Hall

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.ผิงตงจัดรถบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่พี่น้องชาวประมงต่างชาติ

หลังจากทำงานในศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน ฉันมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความยากลำบากและความต้องการของพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ ฉันยังได้ตระหนักถึง “การผสานงานและการให้บริการแบบเรียลไทม์” เป็นรายกรณี หาทางออกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด

ดังนั้น ในช่วงตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าที่ผ่านมาได้เสนอโครงการและแผนงานพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากนั้นค่อย ๆ จัดสรรให้แต่ละชั้นของศูนย์ฯ มีการให้บริการของหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีโรคที่รักษายากและต้องการขอความช่วยเหลือ พวกเขาสามารถใช้บริการศูนย์บริการแบบครบวงจรได้ในที่เดียว ช่วยให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองเถาหยวนไม่ต้องเดินไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินเรื่องให้วุ่นวายและซับซ้อน

รายการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนภาพ/โดย Taoyuan New Immigrants Culture Hall

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เจิงอวี้ฟ่งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ชาวอินโดฯ กับการเดินทางเพื่อค้นหารากเหง้าต้นกำเนิด

นอกจากหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาแล้ว ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอีกมากมาย เนื่องจากเถาหยวนเป็นเมืองที่มีชาวฮากกาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเลยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของชาวฮากกา

มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากที่หวังจะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทางศูนย์ฯ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิตและอาชีพหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจความงาม ร้านอาหาร อีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์ และทักษะอื่น ๆ เพื่อให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเรียนรู้ทักษะต่อยอดความสามารถให้แก่ตนเองตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบรับรองประกอบวิชาชีพ เพื่อช่วยในการพัฒนาการจ้างงานของพวกเขาในอนาคต

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ให้บริการต่าง ๆ มากมาย ภาพ/โดย Taoyuan New Immigrants Culture Hall

จางอวี้ถิงกล่าวว่า ในระหว่างการให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขาพบปัญหาที่สำคัญมากนั่นคือ ข้อมูลสำคัญที่ประกาศโดยหน่วยงานของรัฐฯ ส่วนใหญ่มีเพียงภาษาจีน เช่น ช่วงโรคระบาดหนัก ทางศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดส่วนใหญ่แล้วมีเพียงข่าวภาษาจีนและภาษาอังกฤษเท่านั้น

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจข้อความสำคัญเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนจึงริเริ่มสร้างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลายภาษา โดยให้บริการแปลภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย เพื่อให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถอ่านข่าวด้วยภาษาแม่ที่พวกเขาคุ้นเคย พร้อมรับข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจน

นย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนเจาะลึกเข้าถึงพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตามชุมชนเพื่อให้คำปรึกษา ภาพ/โดย Taoyuan New Immigrants Culture Hall

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ทะลายภาพจำของเมืองเถาหยวน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอเมริกันชิมเต้าฮวยและข้าวเหนียวทรงเครื่องร้านเก่าแก่

ปัจจุบัน แม้ว่าจางอวี้ถิงจะลาออกจากศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนแล้ว แต่เขายังคงต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างแข็งขัน พร้อมมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ และเผยแพร่หนังสือในสื่อหลัก คอยเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะได้เห็นบทบัญญัติบางประการของ “กฎหมายการเข้า-ออกและตรวจคนเข้าเมือง” ร่างแก้ไขนี้ผ่าน เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพี่น้องชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังหวังว่าจะมีการเผยแพร่นโยบายเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงการใช้หลายภาษา เพื่อให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันสามารถรับข้อมูลและเข้าใจสิทธิและผลประโยชน์ของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading