img
:::

บรรเทาค่าเช่าบ้าน! เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่

เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน  เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署
เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

การระบาดของ COVID-19 ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยและการบริหารการก่อสร้าง ได้ผ่อนคลายระบบเพื่อประโยชน์ของผู้เช่า เปิดให้สมัคร "เงินอุดหนุนค่าเช่า" "เงินอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ซื้อเอง" และ “เงินอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยซ่อมแซม” ทั้งหมด3 แบบ มีระบบการให้เงินอุดหนุนค่าเช่าในปี 2564 สูงสุด 8,000 หยวนต่อเดือน บุคคล 3 ประเภทนี้ สามารถสมัครได้ และรับสมัคร ถึงวันที่ 31 สิงหาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  เทเปและนิวไทเป จะเปิดให้บริการภายในร้านอาหาร วันที่ 3 สิงหาคม แนวทางกฎหมายออกแล้ว หากมีละเมิด ปรับสูงสุด 15,000 หยวน

เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน  เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署

เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน

 เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้สามารถขอรับเงินอุดหนุนค่าเช่าได้ :

  1. มีสัญชาติจีน เป็นผู้ใหญ่ ผู้เยาว์ที่แต่งงานแล้ว ผู้เยาว์ หรือไม่สามารถกลับบ้านได้หลังจากมีการย้ายถิ่นฐานใหม่ ณ สถาบันจัดหางานหรือครอบครัวอุปถัมภ์
  2. ไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนใดมีบ้านเป็นของตัวเอง สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร คู่สมรสของผู้สมัคร สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครหรือคู่สมรสในทะเบียนบ้าน และ บิดามารดาของผู้สมัครเสียชีวิต ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือพี่น้องที่มีความพิการทางร่างกายที่ต้องได้รับการดูแลในทะเบียนบ้าน
  3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ขีดจำกัดของสังหาริมทรัพย์ต่อคน และขีดจำกัดของอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวทั้งหมดน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด แต่ผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศและจำเป็นต้องอยู่แยกจากคู่ของตน ผู้สมัครอาจยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายปิดหรือการดำเนินคดีหย่า และการปิดบัญชีจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณหรือทบทวนรายได้ประจำปี ทรัพย์สิน เงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ยอมรับ และน้ำหนักของการประเมินความรุนแรงในครอบครัวหรือการล่วงละเมิดทางเพศ และ คู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม : 1พันแลก5พัน! สิ้นเดือนกันยายน จะเปิดตัว "คูปอง 5 เท่า"

เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน  เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署

เงินอุดหนุนมากถึง 8,000 หยวนต่อเดือน

เงื่อไขและวิธีสมัครดูได้ที่นี่ รูปภาพ/โดย營建署

สำนักงานก่อสร้างเตือนว่า "เงินช่วยเหลือค่าเช่า" "เงินช่วยเหลือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ซื้อเอง" และ “เงินอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยซ่อมแซม”  เท่านั้นที่สามารถสมัครได้ ไม่ว่าคุณจะสมัครเงินอุดหนุนประเภทใด คุณต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน หากผู้ยื่นคำร้องและคู่สมรสมีทะเบียนบ้านต่างกัน ให้แนบทะเบียนบ้านของบุคคลทั้งสอง หากสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส ญาติโดยตรงในทะเบียนบ้าน) เป็นชาวต่างชาติ คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้พำนักในฮ่องกงหรือมาเก๊า ให้แนบใบรับรองการเข้าและออกและใบอนุญาตผู้พำนัก

รัฐบาลจัดการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่หลากหลายข้างต้นโดยหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สำหรับคุณสมบัติการสมัครที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามรถดูได้ที่ "เขตเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย" ในหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู "สำนักงานวิจัยการจัดการการเงิน" และ “莊董的生活情報讚”  เพื่อทำความเข้าใจวิธีสมัครในครั้งเดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading