img
:::

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันต้องยื่นแสดงภาษีหรือไม่ รีบเช็คเลย

ภาพตัวอย่างการยื่นภาษี ภาพ/นำมาจาก Freepik
ภาพตัวอย่างการยื่นภาษี ภาพ/นำมาจาก Freepik
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ในไต้หวัน เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงยื่นภาษี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีชาวต่างชาติมาลงทุนหรือทำงานในไต้หวันมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวต่างชาติจำเป็นต้องสำแดงภาษีรายได้ของตนในไต้หวันหรือไม่ จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง มีสองประเด็นสำคัญในการพิจารณาว่าชาวต่างชาติต้องจ่ายภาษีหรือไม่ ได้แก่ “จำนวนวันที่พำนัก” และ “การกำหนดรายได้ภายในประเทศ”

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ไทเปเปิดตัวแคมเปญจับรางวัลผู้บริโภค “Let’s GO Taipei Consumption Giveaway Campaign” หมดเขต 31 พ.ค.นี้

สองประเด็นสำคัญในการพิจารณาว่าชาวต่างชาติต้องจ่ายภาษีหรือไม่ ได้แก่ “จำนวนวันที่พำนัก” และ “การกำหนดรายได้ภายในประเทศ”ภาพ/นำมาจาก Pixabay

ตามกฎหมายภาษีฉบับปัจจุบัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเกิน 183 วันจะถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีของไต้หวันตามกฎหมายภาษี ดังนั้น ตามข้อตกลงจะต้องทำการยื่นภาษีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป สำหรับจำนวนวันที่พำนักในไต้หวันนั้นจะพิจารณาจากวันที่เข้าและออกของหนังสือเดินทาง หรือ “ใบรับรองการเข้าและออก” ที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน หากคุณเข้าและออกประเทศหลายครั้งภายในปีภาษีเดียวกัน จะใช้ระบบคำนวณแบบนับวันที่พำนักรวมกันไปเรื่อย ๆ

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เมืองเกาสงเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจคัดกรองมีรางวัล

หากชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในไต้หวันน้อยกว่า 183 วัน การยื่นขอคืนภาษีจะใช้เกณฑ์ “การกำหนดรายได้ในประเทศ” มาเป็นตัวตัดสิน ตามกฎหมายภาษี ตราบใดที่ท่านให้บริการแรงงานในไต้หวัน แล้วค่าตอบแทนที่ได้รับจะถือเป็นของรายได้ที่มาจากไต้หวัน ดังนั้น ทุกคนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติประจำการอยู่ในไต้หวันแต่ได้รับค่าจ้างจากบริษัทข้ามชาติ ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามกฎหมายภาษีอากรมีข้อกำหนดพิเศษอยู่ว่า หากชาวต่างชาติที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากต่างประเทศ แต่อาศัยอยู่ในไต้หวันเป็นเวลาครบ 90 วัน แต่ไม่ถึง 183 วัน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในไต้หวัน อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในไต้หวันน้อยกว่า 90 วัน ค่าตอบแทนแรงงานที่จ่ายโดยนายจ้างในต่างประเทศจะไม่ถูกเก็บภาษีโดยรัฐบาลไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ARDIANSYAH Lapor pajak

回覆
66天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading