img
:::

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất điện năm 2018 của EVN là 332.284,64 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh các khâu phát điện, truyền tải, phân phối - bán lẻ, phụ trợ - quản lý ngành. 

Như vậy, giá thành sản xuất điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với 2017. Riêng chi phí khâu phát điện là 255.680 tỷ đồng, tương ứng giá điện thương phẩm là 1.329,17 đồng/kWh.

Chi phí khâu truyền tải điện là 19.691 tỷ đồng, khâu bán lẻ - phân phối tốn 55.591 tỷ đồng, khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.323 tỷ đồng. 

Doanh thu bán điện năm 2018 của EVN là 332.983 tỷ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017. Giá điện thương phẩm bình quân năm 2018 là 1.731,04 đồng/kWh, tăng 4,3% so với 2017.

Như vậy, EVN lãi 698,7 tỷ đồng năm 2018, tương ứng mức lợi nhuận sau thuế đạt 0,47% trên vốn chủ sở hữu. Số lãi này đã giảm mạnh so với năm trước đó. 

Năm 2017, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện, EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết chi phí phát điện của EVN đã tăng mạnh so với năm 2017. Cụ thể, lượng nước về các hồ thủy điện hụt 12 tỷ m3 khiến huy động từ nguồn khác như dầu, than, tua bin khí... tăng cao.

Giá nhập khẩu than, dầu, khí... cũng tăng mạnh. Giá than tăng trên 20%, giá dầu tăng 20-22% (tùy loại). Trong khi đó, tỷ giá USD cũng tăng 1,37% so với năm 2017, ảnh hưởng chi phí sản xuất của nhiều nhà máy điện trên cả nước. 

Các dữ liệu về chi phí sản xuất điện 2018 được công bố bởi đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, với đại diện nhiều cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội; Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội điện lực, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

(news.zing.vn) 

Trở thành người đầu tiên bình luận

Tin hot

回到頁首icon
Loading