img
:::

บริษัทประกันภัยยกระดับบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ด้วยบริการล่ามแปลหลายภาษา

บริษัทประกันภัยยกระดับบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ด้วยบริการล่ามแปลหลายภาษา ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
บริษัทประกันภัยยกระดับบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ด้วยบริการล่ามแปลหลายภาษา ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้ร่วมมือกับ “สมาคมการเติบโตของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน” เพื่อเปิดตัวบริการประกันภัยรูปแบบหลายภาษา ทั้งภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาฟิลิปปินส์ เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับคำปรึกษาด้านกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกันภัย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยภาษาแม่ที่พวกเขาคุ้นเคยได้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เป็นมิตรแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม : พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศ 11 ราย กรมอนามัยเกาสงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก

จากการสำรวจของบริษัทประกันภัยพบว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีทักษะการฟังและการพูดดีกว่าทักษะการอ่านและเขียนภาษาจีน ดังนั้น เมื่อพวกเขาประสบปัญหาสามารถโทรเข้ามาที่บริษัทประกันภัยได้ทันที ซึ่งทางบริษัทจะมีทีมแปลภาษาที่สามารถพูดเป็นภาษาแม่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ และทำให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เทศกาลว่าวเกาสงยกระดับ สร้างสวนน้ำขนาดใหญ่ให้เด็กและผู้ปกครองมาคลายร้อน

บริษัทประกันภัยยกระดับบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ด้วยบริการล่ามแปลหลายภาษา ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay

บริษัทประกันยังระบุด้วยว่าจะดำเนินการปรับปรุงบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับประกันเวอร์ชั่นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และให้บริการล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยหวังว่าจะนำมาซึ่งบริการที่เป็นมิตรสู่สังคมไต้หวันมากขึ้น

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading