img
:::
โซนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

25 ม.ค.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย! 13 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และ 25 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

แถลงข่าวประจำวันของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)
แถลงข่าวประจำวันของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ประกาศ เมื่อวันที่ 25 มกราคมว่า วันนี้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันใหม่ 38 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 25 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 13 ราย ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ศูนย์บัญชาการฯ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศ 13 ราย แบ่งเป็น ชาย 4 ราย และ หญิง 9 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 5 ถึง 70 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารแนบในข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

8 ราย และ หญิง 17 ราย อายุระหว่าง 10 ถึง 70 ปี โดยเดินทางมาจากประเทศแคนาดา (5 ราย) สหรัฐอเมริกา ไทย และอินเดีย (รายละ 3 ราย) ญี่ปุ่น (2 ราย) ไนจีเรีย สวีเดน และจีนแผ่นดินใหญ่ (รายละ 1 ราย) อีก 6 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน วันที่เดินทางเข้ามาในไต้หวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 24 มกราคม (2565) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารแนบในข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: พนักงานต้องดู! ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป หากนายจ้างจัดให้พนักงานทำงานล่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกะกลางวันหรือกะดึกต้องจ่ายค่าโอที

25 ม.ค.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย! 13 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และ 25 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)

25 ม.ค.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย! 13 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และ 25 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)

จากสถิติของศูนย์บัญชาการฯ ขณะนี้ในประเทศมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 5,501,288 ราย (ไม่รวม 5,482,563 ราย) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมในไต้หวันจำนวน 18,411 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 3,429 ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศมีจำนวน 14,928 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อจากกองเรือตุนมู่ (敦睦) 36 ราย ผู้ติดเชื้อบนเครื่องบิน 3 ราย ไม่ทราบสาเหตุอีก 1 ราย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้ออีก 14 ราย ยอดรวมหมายเลขว่างทั้งหมด 122 ราย ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมด 851 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิตจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ 838 ราย ได้แก่ ในเมืองนิวไทเป 413 ราย ในเมืองไทเป 322 ราย ในเมืองจีหลง 29 ราย ในเมืองเถาหยวน 27 ราย ในเขตจางฮั่ว 15 ราย ในเมืองซินจู๋ 13 ราย ในเมืองไถจง 5 ราย ในเมืองเหมียวลี่ 3 ราย ในเมืองอี๋หลานและฮัวเหลียน อย่างละ 2 ราย ซินจู๋ซิตี้ เมืองไถตง เมืองอวิ๋นหลิน เมืองไถหนาน เมืองหนานโถว เมืองผิงตง และเมืองเกาสง อย่างละ 1 ราย อีก 13 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: คุณแม่ต้องรีบดู! รัฐบาลเมืองนิวไทเปประกาศ ปีใหม่นี้ให้กำเนิดบุตรคนที่ 3 จะได้รับเงินอุดหนุนเป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน

ศูนย์บัญชาการฯ เรียกร้องให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น สุขอนามัยของมือ มารยาทในการไอ และการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมลดการเคลื่อนไหวกิจกรรมหรือการชุมนุมที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการเข้าและออกในสถานที่แออัด หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อีกทั้งให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับมาตรการต่อต้านการแพร่ระบาดต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันของชุมชนอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading