img
:::

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนายจ้างควรจัดกิจกรรมนันทนาการให้แรงงานต่างชาติ หากจ้างงานอย่างผิดกฎหมายปรับ 750,000 เหรียญ

หากแรงงานต่างชาติในโรงงานต้องการทำงานในช่วงตรุษจีน ‘สามารถทำงานในโรงงานเดิมได้เท่านั้น’ ห้ามไปทำงานนอกสถานที่ที่ใบอนุญาตกำหนด ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
หากแรงงานต่างชาติในโรงงานต้องการทำงานในช่วงตรุษจีน ‘สามารถทำงานในโรงงานเดิมได้เท่านั้น’ ห้ามไปทำงานนอกสถานที่ที่ใบอนุญาตกำหนด ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) 

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในไต้หวันจะหยุดพักผ่อน ทำให้แรงงานต่างชาติมีโอกาสที่จะไป ‘ทำงานอย่างผิดกฎหมาย’ มากขึ้น โดยสถานที่ที่มักพบการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย ได้แก่ ร้านอาหารและสถานพยาบาล

กองแรงงานเมืองนิวไทเป (Labor Affairs Department, New Taipei City Government) เตือนนายจ้างควรปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน หากละเมิดกฎหมายอาจได้ไม่คุ้มเสีย ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีใบถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายหรือเป็นนักศึกษาต่างชาติก็ถือว่าเป็นการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย และจะมีโทษปรับสูงถึง 750,000 เหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอวิ๋นหลิน ยึดไส้กรอกที่มีเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบุผู้รับเป็นคนไทย  

กองแรงงานเมืองนิวไทเป เตือนว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน หากแรงงานต่างชาติเลือกที่จะทำงานต่อโดยไม่ลาพัก สำหรับผู้อนุบาล ‘สามารถดูแลได้เฉพาะเจ้านายเดิมเท่านั้น’ ไม่สามารถไปดูแลคนอื่นได้ ส่วนแรงงานต่างชาติในโรงงาน ‘สามารถทำงานในโรงงานเดิมได้เท่านั้น’ ห้ามไปทำงานนอกสถานที่ที่ใบอนุญาตกำหนด มิฉะนั้น แรงงานต่างชาติจะถูกปรับ 150,000 เหรียญไต้หวัน ขอแนะนำให้นายจ้างจัดกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานต่างชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : หลักสูตรแปลภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลเมืองเถาหยวน วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการสมัคร  

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หากนายจ้างต้องการเพิ่มกำลังคนชั่วคราว นายจ้างจะต้องตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ (ARC) บัตรประจำตัวนักศึกษา และใบอนุญาตการทำงานก่อนว่าจ้าง และควรจ้างงาน ‘อย่างถูกกฎหมาย’

นอกจากนี้ หากต้องการว่าจ้างผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ถึงแม้ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการจ้างงานจากกระทรวงแรงงาน แต่นายจ้างยังคงต้องตรวจสอบเอกสาร ‘ต้นฉบับ‘ เช่น ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หนังสือเดินทาง ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส เป็นต้น อย่างละเอียดก่อนว่าจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงชาวต่างชาติแอบอ้างว่าตนเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading