img
:::

สำนักประกันแรงงานร่วมมือกับ “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” ในการขอประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับ “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” คอยบริการแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ ภาพ/โดย สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับ “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” คอยบริการแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ ภาพ/โดย สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านแรงงานของแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือน พ.ร.บ. ประกันอุบัติเหตุและคุ้มครองแรงงานได้รวมเข้าไปในการประกันภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2023 สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับ “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” คอยบริการแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ ในการดำเนินการเสริมการประกันอุบัติเหตุจากการทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติ ให้พี่น้องแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนสามารถเข้าร่วมประกันภาคบังคับได้ทันทีและสะดวกยิ่งขึ้น

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ทุน ICDF เปิดรับสมัครแล้วถึง 15 มี.ค 2023 นักเรียนสัญชาติไทยขอได้เฉพาะระดับ ป.โท ป.เอก เท่านั้น

สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับ “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” คอยบริการแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ ภาพ/โดย สำนักประกันแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 กระทรวงแรงงานได้เปิดตัว “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” เพื่อจัดอบรมด้านการย้ายถิ่นฐานและบริการแบบบูรณาการสำหรับพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างใหม่หรือแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมนานกว่า 5 ปี หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสำนักประกันแรงงานให้ความร่วมมือกับแรงงานต่างชาติในการสมัครเข้าร่วมการประกันภาคบังคับ พร้อมสอนให้นายจ้างตรวจสอบหมายเลขบัตรประกันของแรงงานต่างชาติ ด้วยการไปที่เว็บไซต์ทางการของสำนักประกันแรงงาน

เบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนเพียง 48 เหรียญไต้หวัน (อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุจากการทำงานคือ 0.18%) ทุกเดือนที่นายจ้างจ่ายประกันยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเบี้ยประกันที่สถาบันการเงิน ร้านสะดวกซื้อ หรือ เครือข่ายการจ่ายเงินระดับประเทศ ฉะนั้น ในอนาคตทางสำนักประกันแรงงาน จะส่งจดหมายให้ไปชำระเงินเบี้ยประกันสำหรับแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนทุก 3 เดือน (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี) เพื่อลดขั้นตอนการชำระเงินและภาระจ่ายค่าธรรมเนียม

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : สตม.ซินจู๋ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด

หากประชาชนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถไปที่ “移工一站式服務網” เพื่อดาวน์โหลด “ข้อมูลศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับพี่น้องแรงงานต่างชาติ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

mimin pengajuan astek kerja taiwan

回覆
123天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading