img
:::

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเพิ่มงบ “โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน”

ภาพจำลองการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา  ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
ภาพจำลองการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

"โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน" โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน เริ่มเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม คาดว่าจะให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาฟรีแก่ผู้ที่มีอายุ 15-30 ปี จำนวน 6,000 คน คนละ  3 ครั้ง ในเวลาเพียงสามสัปดาห์นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีเยาวชนจำนวน 4,686 คน เข้ามาติดต่อขอคำปรึกษาด้านจิตวิทยาแล้ว ซึ่งคิดเป็นเกือบ 80% ของที่โควต้า ปัจจุบันการนัดหมายพบแพทย์ใน 4 มณฑลทั้ง ไทเป ไถจง ไถหนาน และอี้หลานได้ถูกจองเต็มแล้ว และมีรายงานว่าเงินทุนยังขาดแคลนอีกด้วย เซวีย รุ่ยหยวน (薛瑞元) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกล่าวว่า จะดำเนินการเพิ่มงบประมาณ และจะมีการประกาศข้อมูลด้านการปรับเพิ่มปริมาณโควตาในแผนโครงการใหม่ช่วงกลางเดือนกันยายน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้วางแผนโครงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนเพื่อช่วยให้เยาวชนพ้นจากภาวะซึมเศร้า

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสนับสนุนให้เยาวชนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตขอความช่วยเหลือ ภาพ/จากกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเผยว่า นี่เป็นโครงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตขนาดใหญ่โครงการแรกในไต้หวัน และถือเป็นโครงการแรกในเอเชีย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ณ วันที่ 21 สิงหาคม มีเยาวชนจำนวน 4,686 คน เข้ามาติดต่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนเพศหญิงมากกว่าเพศชายสามเท่า โดย 30% ของผู้มาขอรับคำปรึกษาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอในบางมณฑล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกล่าวว่า จะดำเนินการเพิ่มงบประมาณ และตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละมณฑล นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนปรับเพิ่มปริมาณโควตา ซึ่งจะประกาศในแผนโครงการใหม่ช่วงกลางเดือนกันยายน

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการระบุว่า วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมโครงการนี้ คือเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รัฐบาลจัดให้ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจะดำเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading