img
:::

Tang Feng ออก 4 ขั้นตอน"ระบบจองวัคซีน" เผิงหู หมาจู่ จิงเหมิน เริ่มวันที่ 6 ก.ค. !

4 ขั้นตอน "ระบบจองวัคซีน" รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ
4 ขั้นตอน "ระบบจองวัคซีน" รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

แม้ว่าการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสในไต้หวันจะชะลอตัวลงแต่ยังไม่หยุดโดยสมบูรณ์ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิดอย่างแข็งขัน ขั้นตอนการลงทะเบียนของ "ระบบจองวัคซีน" ซึ่งวางแผนโดยผู้บริหาร Yuan's Administrative Member Tang Feng เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ศูนย์บัญชาการประกาศว่าได้ทดลองในเขต Jinmen, Penghu และ Lianjiang คลื่นลูกแรกของการทดสอบคือประชาชนที่มีอายุ 50 ถึง 64 ปี ผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน Jinma, Penghu และ MaZhu สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 17.00 น. ในวันที่ 7 กรกฎาคม และเปิดให้นัดหมายเวลา 10.00 น. ในวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 17:00 น. ในวันที่ 9 กรกฎาคม นอกจากนี้ เวลาดำเนินงานของประเทศจะเริ่มอย่างเป็นทางการหลังจากเปิดให้ประเภทที่เก้าและสิบฉีดวัคซีน แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม : การแจ้งเตือนสามระดับแห่งชาติขยายเวลาไปจนถึง 12 กรกฎาคม Chen Shizhongกล่าวว่า : ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด!

คลื่นลูกแรกของการตรวจสอบคือบุคคลประเภทที่ 9 และ 10 รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ

คลื่นลูกแรกของการตรวจสอบคือบุคคลประเภทที่ 9 และ 10 รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ

Tang Feng กล่าวว่าระบบส่งและนัดหมายวัคซีนกำลังถูกนำร่องใน Jinma Mazhu และ Penghu บุคคลประเภทที่เก้าและ สิบ ที่มีมีอายุ 64 ปี กล่าวคือ การลงทะเบียนและกำหนดเจตนาในการฉีดวัคซีนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ความตั้งใจในการนัดหมาย ปี พ.ศ. 2465 จะแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติ และนัดวันฉีดวัคซีน ทาง SMS ผู้ที่มีคุณสมบัติคือบุคคลประเภทที่ 9 ที่มีอายุระหว่าง 18- 65 ปี ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคที่มีความเสี่ยงสูง โรคหายาก หรือการบาดเจ็บสาหัส และ บุคคลประเภทที่ 10 ที่ อายุ 50- 64 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ขยายเวลาการแจ้งเตือนระดับ 3! กระทรวงเศรษฐกิจออกคำสั่งใหม่ควบคุม "ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า"

Tang Feng ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนของ "ระบบจองวัคซีน" รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ

Tang Feng ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนของ "ระบบจองวัคซีน" รูปภาพ/โดย ศูนย์บัญชาการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนของระบบจองวัคซีน :

โปรดไปที่ "แพลตฟอร์มการจองวัคซีนสาธารณะ COVID-19" และป้อนข้อมูล 5 รายการดังนี้ 1.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ARC  2.หมายเลขบัตรประกันสุขภาพ  3.หมายเลขโทรศัพท์  4. เขตการปกครองที่ต้องการฉีดวัคซีน  5.ชนิดของวัคซีนที่ท่านต้องการรับ  หากคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและจำนวนวัคซีนที่ต้องการรับเพียงพอ คุณจะได้รับข้อความเตือนให้ทำการนัดหมายผ่าน SMS

หลังจากได้รับแจ้ง :

ให้ไปที่ "แพลตฟอร์มจองวัคซีนสาธารณะ COVID-19" หรือแอพมือถือ 「健保快易通」เลือกสถานที่และช่วงเวลาที่คุณต้องการ หรือถือบัตรประกันสุขภาพ แล้วไปซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือศูนย์สุขภาพเพื่อทำการนัดหมาย และเลือกสถานที่และเวลาที่ต้องการ ประชาชนสามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนหรือเวลาได้ผ่าน "แพลตฟอร์มจองวัคซีนสาธารณะ COVID-19" หรือ 「健保快易通」ในช่วงระยะเวลานัดหมาย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading