img
:::

นำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับ 200,000 ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยกัน

ผู้ที่ละเมิดนำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับครั้งแรกคือ 200,000 เหรียญไต้หวัน ภาพ/นำมาจาก動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
ผู้ที่ละเมิดนำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับครั้งแรกคือ 200,000 เหรียญไต้หวัน ภาพ/นำมาจาก動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เกือบทั้งหมดในเอเชียเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยกเว้นไต้หวันและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดพรมแดนประเทศ จำนวนการละเมิดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนมกราคม 2023 มีกรณีละเมิดนำเข้าเนื้อสุกร 32 ราย และในช่วงเดือนเมษายนมีเพิ่มขึ้นเป็น 74 รายต่อเดือน เพื่อป้องกันการบุกรุกเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำนักต่อต้านการตรวจสอบของสภาการเกษตรได้เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายที่ท่าอากาศยานและท่าเรือระหว่างประเทศของไต้หวันอย่างเข้มงวดขึ้น และได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเที่ยวบินขาเข้าสำหรับบางประเทศและบางภูมิภาคที่พบกรณีของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เช่น จีน ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม และมาเลเซีย

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ไทเปเปิดตัวแคมเปญจับรางวัลผู้บริโภค “Let’s GO Taipei Consumption Giveaway Campaign” หมดเขต 31 พ.ค.นี้

ผู้ที่ละเมิดนำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับครั้งแรกคือ 200,000 เหรียญไต้หวัน ภาพ/นำมาจาก動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵

สำนักต่อต้านการตรวจสอบของสภาเกษตรระบุว่าในช่วงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม พบกรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายรวม 170 ราย โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูอย่างผิดกฎหมาย เช่น ไส้กรอก แฮม โรลไข่หมูหยอง เป็นต้น ในขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชอย่างผิดกฎหมาย เช่น ผลไม้และไม้ ก็พบได้บ่อยเช่นกัน

สำนักป้องกันและตรวจสอบระบุเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ฝ่าฝืนระเบียบจะถูกส่งให้สถาบันสุขภาพสัตว์ตรวจสอบ และจนถึงขณะนี้ยังคงตรวจพบไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เมืองเกาสงเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจคัดกรองมีรางวัล

ผู้ที่ละเมิดนำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับครั้งแรกคือ 200,000 เหรียญไต้หวัน ภาพ/นำมาจาก動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵

นอกจากนี้ สำนักงานต่อต้านการตรวจสอบยังเน้นย้ำด้วยว่า ผู้ที่ละเมิดนำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับครั้งแรกคือ 200,000 เหรียญไต้หวัน และหากตรวจพบอีกครั้ง จะมีโทษปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading