img
:::

จีหลงจัดตั้งทีมต่อต้านการฉ้อโกง เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา

รัฐบาลเมืองจีหลงได้เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการต่อต้านการฉ้อโกงด้วยการออกเสียง 2 ภาษา ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก基隆市警察局
รัฐบาลเมืองจีหลงได้เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการต่อต้านการฉ้อโกงด้วยการออกเสียง 2 ภาษา ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก基隆市警察局
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อตอบสนองต่อวันต่อต้านการฉ้อโกงแห่งชาติในวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายในงานรัฐบาลเมืองจีหลงได้จัดตั้ง “ทีมต่อต้านการฉ้อโกง ประจำเมืองจีหลง” พร้อมเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 4 คน ได้แก่ ชาวเวียดนาม ชาวอินโดนีเซีย ชาวกัมพูชา และชาวเมียนมาร์ มาร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการต่อต้านการฉ้อโกงด้วยการออกเสียง 2 ภาษา

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : การประกวดภาพถ่าย One-Forty ภาพถ่ายแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 5 เริ่มแล้ว

รัฐบาลเมืองจีหลงได้จัดตั้ง “ทีมต่อต้านการฉ้อโกง ประจำเมืองจีหลง” ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก基隆市警察局

รัฐบาลเมืองจีหลงระบุว่า “ทีมต่อต้านการฉ้อโกง ประจำเมืองจีหลง” ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการฉ้อโกง และเผยแพร่แนวคิดการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพทั่วทุกมุมของเมือง สำนักงานตำรวจเมืองจีหลงยังได้เปิดตัวระบบลายเซ็นลาดตระเวนแบบอิเล็กทรอนิกส์  (NFC Tag) ด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีการติดตั้งกล่องลาดตระเวนทั้งหมด 1,160 กล่องทั่วเมือง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : “Taiwan Tourist Shuttle” บริการรถโดยสารสาธารณะจัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา พร้อมเพิ่มเส้นทางเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยว

รัฐบาลเมืองจีหลงได้จัดตั้ง “ทีมต่อต้านการฉ้อโกง ประจำเมืองจีหลง” ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก基隆市警察局

สำนักงานตำรวจเมืองจีหลงระบุว่า ระบบลายเซ็นลาดตระเวนแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบตำแหน่งและสถานะของตำรวจแบบเรียลไทม์ผ่านตำแหน่ง GPS ได้ ดังนั้นหากตำรวจกำลังไล่จับผู้ต้องสงสัย พวกเขายังสามารถเข้าใจสถานการณ์แบบเรียลไทม์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ในทันที

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading