:::

雙語新聞--泰國民主紀念碑之史ประวัติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทย

泰國民主紀念碑之史。ประวัติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทย (ภาพจาก/Pixabay)
泰國民主紀念碑之史。ประวัติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทย (ภาพจาก/Pixabay)
新住民全球新聞網】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

新住民全球新聞網」根據「新住民子女教育資訊網」報導,泰國民主紀念碑位於泰國首都曼谷,此碑的建造是為了紀念1932年6 月24日泰國發生的「不流血政變」 從此,泰國便由君主制改成君主立憲制。

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามรายงานของ “เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาสำหรับเด็กผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยได้เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบรัฐธรรมนูญ

民主紀念碑中央的建物圓頂上方有兩層高腳盤,高3公尺,代表政變時間為三月(當時泰國仍使用舊曆,所以從四月份開始計算為新的一年)在高腳盤上方有一長方體代表泰國憲法,此外,「3」也象徵行政、立法、司法三權分立。

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นรูปหล่อลอยตัว ประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทย ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลม ซึ่ง 3 นี้หมายถึงรัฐประหารในเดือนมีนาคม (ในขณะนั้นเมืองไทยยังคงใช้ปฏิทินเก่า ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะถือว่าเป็นปีใหม่)  นอกจากนี้ “3” ยังเป็นสัญลักษณ์ของการแยกอำนาจของนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: 內政部舉行移民署移民班第9期學員結訓典禮 學員徐秀美分享自己的報考故事 สตม.ไต้หวัน จัดพิธีจบการฝึกอบรมวิชาผู้ตั้งถิ่นฐานครั้งที่ 9 สวี่ซิ่วเหม่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งปันเรื่องราวการสมัครสอบของตน

周圍的翼狀結構,高24公尺,代表政變日期為24日,四片則象徵陸軍、海軍、空軍及警察,是當年聯合策動1932年政變的力量。

รอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ ที่โคนครีบมีภาพแกะสลักลายปั้นนูน และมีรั้วเตี้ย ๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน 75 กระบอก ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสาคล้องโซ่เชื่อมต่อกัน โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในอนุสาวรีย์ประกอบด้วยปีก 4 ด้าน เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ ซึ่งเป็นกำลังที่ร่วมกันให้เกิดรัฐประหาร ความสูงจากแท่นพื้น 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม

現今泰國的政治結構與體制,是屬於君主立憲制。

โครงสร้างและระบบการเมืองในปัจจุบันของประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

國王為國家元首,不具任何實質的權力,立法權在國會,行政權屬內閣,司法權屬各級法院,國王則依憲法條款,透過國會、部長會議和法院,執行主權。

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ทรงเป็นจอมทัพไทย พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชอำนาจสถาปนาและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับฐานันดรศักดิ์ พระราชทานอภัยโทษ ประกาศสงครามและสงบศึก รวมตลอดถึงพระราชอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจะทรงใช้ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ยกเว้นพระราชอำนาจบางประการที่ทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัย คือ ตั้งและถอดองคมนตรีกับบรรดาข้าราชการในพระองค์ มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่ส่วนราชการในพระองค์ทุกปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม:台灣人權促進會秘書長施逸翔 為外籍移工、漁工和難民的權益保障 คุณซืออี๋เสียง เลขาธิการสมาคมไต้หวันเพื่อสิทธิมนุษยชน ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ลูกเรือประมง ผู้ลี้ภัย

泰國政府採內閣制,最高行政機關是國務院,最高行政首長是國務總理,經由泰皇提名,參眾兩院聯席會議通過後,奏請泰皇任命。

รัฐบาลไทยนำระบบคณะรัฐมนตรีมาใช้ องค์กรปกครองสูงสุดคือระบบรัฐสภา และหัวหน้าผู้บริหารสูงสุดคือนายกรัฐมนตรี เสนอชื่อโดยพระเจ้าอยู่หัวของไทย หลังจากอนุมัติการประชุมร่วมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะมีการกราบทูลต่อพระมหากษัตริย์เพื่อขอทำหน้าที่

我想要留言

熱門新聞

回到頁首icon
Loading