:::
ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน

ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน

เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาถึง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาลไต้หวันผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2022 ไต้หวันเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และช่วงเทศกาลเช่นนี้มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากต้องการเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติ ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ ห้ามไม่ให้นำเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมูจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรเข้ามาในไต้หวัน เพื่อหลีกระวางโทษปรับ

  • เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาถึง การป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรไม่หยุดหย่อน

 

1.ห้ามนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาในไต้หวัน

2.ห้ามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

3.ห้ามไปเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์ในต่างประเทศ

ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน

พัสดุไปรษณีย์มีผลิตภัณฑ์เนื้อหมู ต้องระวางโทษปรับสูงสุด 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติไม่ให้นำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาในไต้หวัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษระวาง ครั้งที่ 1 ปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ครั้งที่ 2 ปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน  ตาม “ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์” ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

นอกจากนี้ ห้ามส่งเนื้อสัตว์หรืออาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เข้ามาในไต้หวัน มิเช่นนั้นผู้ส่งจะมีโทษตามกฎหมาย และผู้รับมีโทษระวางปรับ 200,000 หรือ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ทำผิดกฎหมาย

ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนอีกครั้งว่า อย่านำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรืออาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้ามาในไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาด้วยตัวเอง หรือขอให้ญาติและผองเพื่อน (ส่งไปรษณีย์) มาให้ก็ตาม อย่าเป็นเพราะว่าคิดถึงรสชาติอาหารประเทศบ้านเกิดแล้วต้องมาจ่ายค่าปรับเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นนี้ถือว่าทำลายบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนแห่งความสุขจริง ๆ

1.ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้ามายังไต้หวันแบบฝ่าฝืนกฎระเบียบ

2.โปรดเตือนญาติพี่น้องอย่าส่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มายังไต้หวัน

3.หากคุณได้รับพัสดุที่มีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศ โปรดทิ้งลงในถังขยะทั่วไป อย่าทิ้งลงในถังขยะเศษอาหารเด็ดขาด

สายแจ้งสายด่วน : 0800-039-131

ผู้ฝ่าฝืนนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับ 3,000,000 เหรียญไต้หวัน

ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading