:::
Người nước ngoài cư trú quá hạn chủ động đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt, Sở Di dân hỗ trợ bạn trở về quê hương

Người nước ngoài cư trú quá hạn chủ động đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt, Sở Di dân hỗ trợ bạn trở về quê hương

Từ ngày 1/2/2023 đến ngày 30/6/2023, Sở Di dân đẩy mạnh thực hiện “Chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn đầu thú về nước”, trong thời gian chuyên án diễn ra, nếu người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn chủ động đến trình diện, sẽ được hưởng các chính sách khoan hồng, bao gồm: miễn giam giữ, phí phạt thấp chỉ 2000 Đài tệ, ngoài ra không bị cấm tái nhập cảnh khi trở lại Đài Loan.

Người nước ngoài cư trú quá hạn chủ động đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt, Sở Di dân hỗ trợ bạn trở về quê hương

“Chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn đầu thú về nước” là gì?

Câu hỏi 1: Chuyên án này được áp dụng với những đối tượng nào?

Trả lời: Áp dụng với người nước ngoài, người dân đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao lưu trú quá hạn tại Đài Loan, áp dụng với tất cả các loại visa.

Câu hỏi 2: Chủ động đầu thú có lợi gì?
Trả lời: Miễn giam giữ, phí phạt thấp nhất chỉ 2000 Đài tệ, ngoài ra không bị cấm tái nhập cảnh Đài Loan, nhanh chóng được trở lại Đài Loan để thăm thân hoặc du lịch.

Câu hỏi 3: Nếu không đến đầu thú sẽ gặp bất lợi gì?

Trả lời: Nếu không tự đến đầu thú, khi bị bắt sẽ phải chịu giam giữ, nộp phạt từ 2000 đến 10,000 Đài tệ, ngoài ra còn bị cấm tái nhập cảnh Đài Loan trong thời gian dài.

Câu hỏi 4: Có thể đến đâu để đầu thú?

Trả lời: Nếu là lao động di trú, có thể đến Đội Chuyên cần của Sở Di dân tại các thành phố và huyện thị để đầu thú. Nếu không phải là lao động di trú, nội trong vòng 90 ngày kể từ ngày cư (lưu) trú quá hạn, có thể đến Trạm Phục vụ, Đội chuyên cần của Sở Di dân tại các thành phố và huyện thị hoặc Đại đội Sự vụ Quốc cảnh tại sân bay để đầu thú, quá thời hạn từ 91 ngày trở lên có thể đến Đội Chuyên cần của Sở Di dân để làm việc.

Tổng đài miễn phí gọi điện đầu thú: 0800-024-881

Website tìm hiểu về chuyên án: http://www.immigration.gov.tw

Thời gian triển khai chuyên án: 1/2/2023 - 6/30/2023

Chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn đầu thú về nước

Từ 1/2/2023 đến 6/30/2023
Miễn giam giữ, phí phạt thấp, không bị cấm tái nhập cảnh

A Tự đến đầu thú
Miễn giam giữ, phí phạt thấp, không bị cấm tái nhập cảnh

Miễn giam giữ

Phí phạt thấp nhất chỉ 2,000 Đài tệ

Không bị cấm tái nhập cảnh

B Bị bắt giữ
Giam giữ, nộp phạt tiền theo quy định pháp luật, bị cấm tái nhập cảnh

Bị giam giữ

Nộp phạt cao nhất lên đến 10000 Đài tệ

Bị cấm tái nhập cảnh (lâu nhất lên tới 6 năm)

Người nước ngoài cư trú quá hạn chủ động đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt, Sở Di dân hỗ trợ bạn trở về quê hương
Người nước ngoài cư trú quá hạn chủ động đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt, Sở Di dân hỗ trợ bạn trở về quê hương

Ngày kết thúc chuyên án: 1/7/2023

Mức phạt tăng nặng sau khi sửa đổi luật

Nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn tại Đài Loan, hiện nay mức phạt từ 2,000 đến 10,000 Đài tệ được tăng lên từ 30,000 đến 150,000 Đài tệ, ngoài ra thời gian cấm tái nhập cảnh Đài Loan từ 3 năm được tăng lên tới 10 năm.

Sở Di dân thiết lập tổng đài miễn phí 0800-024-881, hỗ trợ bằng nhiều thứ tiếng, người dân hoặc người nước ngoài cư (lưu) trú quá hạn có thể tận dụng để được cung cấp các thông tin liên quan.

Trở thành người đầu tiên bình luận

Prengki Berapa bulan penahanan jika seorang pma ilegal tertangkap dan di tahan?

回覆
65天前
回到頁首icon
Loading