img
:::

นโยบายป้องกันโรคโควิด-19 ประจำปี 2023 ใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานต่างชาติ นักท่องเที่ยวต้องใส่ใจ

ศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาด (CECC) ไต้หวันประกาศนโยบายป้องกันโรคโควิด-19 ใหม่ ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาด (CECC) ไต้หวันประกาศนโยบายป้องกันโรคโควิด-19 ใหม่ ภาพ/นำมาจาก Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ปีใหม่นโยบายใหม่ สำหรับด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาด (CECC) ไต้หวันได้ประกาศมาตรการใหม่ โดย “เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ได้รวบรวมเนื้อหามาไว้ให้ท่านแล้ว ดังนี้

ชาวต่างชาติที่ไม่มีประกันสุขภาพหากติดโควิด-19 ในไต้หวันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด ภาพ/จากศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาด (CECC) ไต้หวัน

  • มาตรการคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพและผลประโยชน์ของชาวไต้หวันที่ย้ายทะเบียนบ้านไปต่างประเทศในช่วงโควิด-19

ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 และถูกถอนสิทธิ์ประกันสุขภาพ หากเดินทางกลับไต้หวันและย้ายทะเบียนบ้านกลับมาในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 30 มิถุนายน 2023 อีกทั้งมีการยื่นสมัครประกันสุขภาพ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรอจนถึง 6 เดือน (เดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและช่วงระยะเวลาชาวไต้หวันเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการขยายระยะเวลาโครงการออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

  • คุมเข้มมาตรการนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไต้หวัน

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (CECC) ของไต้หวัน ประกาศว่า เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในจีนแผ่นดินใหญ่ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเพื่อสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในไต้หวัน ตลอดจนร่วมป้องกันและตรวจสอบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ นับตั้งแต่เวลา 0.00 น.ของวันที่ 1 ม.ค. 2023 ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2023 นอกจากจะคงไว้มาตรการไม่เปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้ว ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในไต้หวันต้องให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบ PCR ในท่าอากาศยานหรือท่าเรือ โดยหลังจากเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้ว ผู้โดยสารต้องรีบกลับสู่เคหสถานเพื่อสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 7 วันและทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเองอีกครั้ง

  • ชาวต่างชาติที่ไม่มีประกันสุขภาพหากติดโควิด-19 ในไต้หวันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด

ศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาด (CECC) ไต้หวันแนะนำให้นักท่องเที่ยวและนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ควรซื้อประกันสุขภาพก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป ค่ากักตัวและค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดโควิด-19 จะมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

1.ชาวต่างชาติที่มีบัตรประกันสุขภาพ รวมถึงผู้ถูกว่าจ้างในไต้หวันไม่ว่าจะเป็น Blue-collar worker, white-collar worker แรงงานชาวประมง และแรงงานหลบหนี ตลอดจนชาวไต้หวันที่มีบัตรประกันสุขภาพหรือไม่ก็ตามรัฐจะยังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการกักตัวทั้งหมด

2.หากชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพติดเชื้อระหว่างพำนักในไต้หวัน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวรวมถึงค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยตนเอง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading