img
:::

National Immigration Agency offers free computer courses to new immigrants: “New Residents Digital Application Information Project”

National Immigration Agency "New Immigrants Digital Application Information Project". Photo/provided by National Immigration
National Immigration Agency "New Immigrants Digital Application Information Project". Photo/provided by National Immigration
Taiwan Immigrants' Global News Network】Edited by Raymond Rodriguez

The National Immigration Agency of the Ministry of the Interior (內政部移民署) promotes the "2021 New Immigrants Digital Application Information Project" with free computer courses for new immigrants. In addition to 8 popular courses, “Using digital handbooks, easy computer e-learning, digital home accounting books, perfect resumes, designing Line App stickers, technology for epidemic prevention, mobile payment and smart financial management, small entrepreneurs attracting customers", 4 physical courses and 4 practical courses have been updated this year, for a total of 16 courses.

Read More: New Immigrant Children in New Taipei City: 383 Scholarships Awardees

 New Immigrants  sign up for free computer courses. Picture/Retrieved from PC School.

New Immigrants  sign up for free computer courses. Picture/Retrieved from PC School.

In order to avoid obstacles while learning, and to better communicate and share knowledge, this project introduces the concept of "delivering courses to your doorstep", using the "mobile learning vehicle" to open mobile classrooms in remote villages, creating classrooms wherever you are, so learning is not restricted. The contents of the course are diverse and interesting, which effectively lets new immigrants understand digital knowledge, and learn and strengthen digital information skills to enrich their lives, and to increase social competitiveness.

Read More: 2021 Presidential Education Award: New Immigrant Children overcome adversity and realize their dreams

 New immigrants and their children are eligible for free computer courses. Photo/provided by National Immigration Agency

New immigrants and their children are eligible for free computer courses. Photo/provided by National Immigration Agency

New immigrants and their children are eligible for the free computer courses. The courses are going to start soon. For more information, please check out "New Immigrants Digital Information e Net".

First Response

Kim Thanh Các khóa học này thật hữu ích. Cám ơn Sở Di Dân! :)

回覆
982天前

小編 Kim Thanh您好,非常感謝您的留言與鼓勵!

回覆
974天前

Khai Nhi 請問現在是不是還沒開放申請呢?因為我沒看到資訊

回覆
981天前

Trung Giai nếu trong nhà không có máy vi tính, thì có thể mượn đúng không?

回覆
980天前

Biên tập NIA global news Hiện tại Sở Di dân đã triển khai "Dịch vụ mượn dùng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng miễn phí" bạn có thể tham khảo bản tin sau https://is.gd/ApI7P5

回覆
980天前

จุ๊บจิ๊บ คอร์สอื่นก็เรียนฟรีไหมคะ หรือมีแค่คอร์สเรียนคอมที่ฟรี

回覆
980天前

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ : มีคอร์สอื่นด้วยตามช่วงเวลาค่ะ

回覆
979天前

ปาน นอกจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้วยังมีหลักสูตรอื่นไหมคะ?

回覆
980天前

Joshua Can new immigrant university students apply for this?

回覆
980天前

Bobby How can I have access to the equipment?

回覆
980天前

Siska Senang melihat kegiatan untuk penduduk baru makin lama makin banyak....👍🏼👍🏼👍🏼

回覆
980天前

Michael Zheng Di dân mới rất cần những khóa học như thế này để nâng cao năng lực của bản thân, cập nhật với sự tiên tiến của xã hội hiện đại, chắc chắn sẽ có ích rất lớn trong việc giúp di dân mới thuận lợi hơn khi tìm việc làm

回覆
977天前

Evi Saya ingin belajar komputer Dimana saya bisa pergi sekolah

回覆
177天前

Popular News

回到頁首icon
Loading