:::
img

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทประจำปีการศึกษา 2021

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชิญชวนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทดำเนินการสอบใบรับรองความสามารถ และฝึกทักษะความสามารถพิเศษดีเด่น เพิ่มทักษะการแข่งขันทางสังคม ผ่านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการทุนการศึกษานี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในครอบครัว พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมา

img

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2022

(ยึดตามที่ระบุไว้ตามหน้าตราไปรษณียากรเป็นหลัก) หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ โดยจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่ประสบผลสำเร็จ

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล: ประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2022

เวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการประกาศในเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานของสตม. เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 14 มี.คนี้

ประเภทรางวัลและกลุ่มเป้าหมายในการสมัคร

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ทุนสนับสนุนผู้สอบใบอนุญาต (5,000 – 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีเด่น (8,000 – 12,000 ดอลลาร์ไต้หวัน), ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับครอบครัวยากไร้ (8,000 – 12,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)

ทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ทุนสนับสนุนการศึกษาโดยประธานาธิบดี (15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน), ทุนสนับสนุนทักษะความสามารถพิเศษ (5,000 – 8,000 ดอลลาร์ไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีเด่น(3,000 – 12,000 ดอลลาร์ไต้หวัน), ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับครอบครัวยากไร้(3,000 – 12,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์กิจกรรม โดยกดเลือกเมนู โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทประจำปีการศึกษา 2021 ด้านล่าง

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาไปที่

ระบบทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท (https://sp.immigration.gov.tw)

ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว นำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (內政部移民署)

ที่อยู่: (10066)臺北市廣州街15號

อ่านข่าวเพิ่มเติม:การฝึกอบรมจากต่างประเทศ เพิ่มพูนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อประเทศบ้านเกิดของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

img
img

กระบวนการสมัครและคัดเลือก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาไปที่

ระบบทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท (https://sp.immigration.gov.tw)

ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว นำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (內政部移民署)

ที่อยู่: (10066)臺北市廣州街15號

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาจะมีการแจ้งต่อไป  ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย (ยึดตามที่ระบุไว้ตามหน้าตราไปรษณียากรเป็นหลัก) หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ โดยจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่ประสบผลสำเร็จ

วิธีการประกาศผู้ได้รับรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการเข้าสู่ระบบทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท (https://sp.immigration.gov.tw) เพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลขการสมัครเซ็นชื่อตนเองลงไป พร้อมทั้งนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย หากตรวจแล้วไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ก็จะดำเนินการโอนเงินให้ หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

(2)เงินรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำดำเนินการโอนเงินไปที่บัญชีของผู้ได้รับรางวัล หากไม่มีบัญชีสกุลเงินไต้หวันที่มีชื่อผู้ได้รับรางวัล จะต้องดำเนินการเขียนหนังสือรับรอง เพื่อดำเนินการใช้สมุดบัญชีธนาคารของคู่สมรส หรือญาติผู้มีสายเลือดเดียวกันแทน

img

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading