:::
img

Kế hoạch Học bổng hỗ trợ di dân mới và con em di dân mới năm 2022

Sở Di dân nhằm cung cấp cho những di dân mới và con em di dân mới xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ và khích lệ tham gia kỳ thi kiểm tra kỹ năng để lấy chứng chỉ, trau dồi tài năng cho những sinh viên đặc biệt và xuất sắc, tăng khả năng cạnh tranh trong xã hội của. Hy vọng rằng thông qua việc hỗ trợ học bổng (bổ trợ) sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cuộc sống gia đình, đồng thời khuyến khích các em chăm chỉ học tập, nhằm mục đích bồi dưỡng nhân tài.

img

Thời gian báo danh

Thời gian báo danh: từ 14/2/2022 (thứ 2) đến 14/3/2022 (thứ 2) (tính theo dấu bưu điện). Quá hạn hoặc thiếu thông tin sẽ được thông báo qua điện thoại và E-mail 1 lần. Nếu trong vòng 1 tuần không gửi bổ sung theo dấu bưu điện sẽ coi là bỏ cuộc. Ngoài ra, nếu  đăng ký trực tuyến và gửi đơn đăng ký theo bưu điện không hoàn thành cả 2 bước trong thời hạn quy định, hoặc chỉ hoàn thành một trong 2 bước thì sẽ được coi là chưa hoàn thành.

Thời gian công bố đạt giải: Dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2022

Thời gian kể trên nếu có thay đổi, vui lòng tham khảo công bố trang web Sở Di dân

Xem thêm:Sở Di dân bắt đầu tiếp nhận hồ sơ “Chương trình bồi dưỡng nhân lực dành cho di dân mới, con em của di dân mới và học bổng năm học 2022”

Đối tượng đăng ký và các loại giải thưởng

Di dân mới

Hỗ trợ chứng chỉ (5000 --30,000 Đài tệ), Học bổng ưu tú (8,000—12,000 Đài tệ), Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn (8,000—12,000 Đài tệ)

Hỗ trợ giáo dục của Tổng thống (15,000 Đài tệ) , Hỗ trợ tài năng đặc biệt (5,000—8,000 Đài tệ), Học bổng ưu tú (3,000—12,000 Đài tệ), Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn (3,000—12,000 Đài tệ)

 

Chi tiết vui lòng tham khảo trang web hoạt động, nhấp Kế hoạch Học bổng hỗ trợ di dân mới và con em di dân mới năm 2022 ở cuối trang

 

Vui lòng đăng ký tới

Hệ thống Học bổng hỗ trợ di dân mới và con em di dân mới (https://sp.immigration.gov.tw), hoàn thành đăng ký trực tuyến, vui lòng gửi đơn đăng ký cùng giấy tờ có liên quan qua bưu điện tới Sở Di dân

Địa chỉ: (10066) số 15, đường Quảng Châu, tp. Đài Bắc

(10066)臺北市廣州街15號)

Xem thêm:Nâng cao sự nhận thức văn hóa cội nguồn cho con em của di dân mới với chương trình bồi dưỡng nhân lực tại nước ngoài

img
img

Đăng ký và trình tự xét duyệt

Vui lòng đăng ký tới

Hệ thống Học bổng hỗ trợ di dân mới và con em di dân mới(https://sp.immigration.gov.tw) , hoàn thành đăng ký trực tuyến, vui lòng gửi đơn đăng ký cùng giấy tờ có liên quan qua bưu điện tới Sở Di dân

Địa chỉ: (10066) số 15, đường Quảng Châu, tp. Đài Bắc

(10066)臺北市廣州街15號)

Nếu thời gian thay đổi sẽ được thông báo riêng) trước khi gửi đến Sở Di dân Bộ Nội chính (tính theo dấu bưu điện). Quá hạn hoặc thiếu thông tin sẽ được thông báo qua điện thoại và E-mail 1 lần. Nếu trong vòng 1 tuần không gửi bổ sung theo dấu bưu điện sẽ coi là bỏ cuộc. Ngoài ra, nếu đăng ký trực tuyến và gửi đơn đăng ký theo bưu điện không hoàn thành cả 2 bước trong thời hạn quy định, hoặc chỉ hoàn thành một trong 2 bước thì sẽ được coi là chưa hoàn thành, không thụ lý hồ sơ.

Cách thức công bố giải thưởng

Người thắng cuộc phải đăng nhập vào hệ thống Hỗ trợ học bổng di dân mới và con em di dân mới (https://sp.immigration.gov.tw), tải xuống và in biên lai có số code number. Sau khi ký tên và đóng dấu, kiểm tra và gửi bản photocopy mặt trước sổ Bank deposit book gửi đến Sở Di dân Bộ Nội chính. Sau khi xét duyệt không có sai sót gì sẽ gửi chuyển khoản. Quá hạn hoặc thiếu thông tin giấy tờ sẽ gọi điện thoại và email thông báo 1 lần cho người đăng ký. Nếu quá hạn không gửi bổ sung coi như tự nguyện từ bỏ.

(2) Đối với tiền thưởng, Sở Di dân sẽ chuyển trực tiếp tiền trúng thưởng vào tài khoản của người thắng cuộc, nếu không có tài khoản cá nhân, sau khi điền vào đơn cam kết, có thể sử dụng tài khoản bằng Đài tệ Đài Loan của hôn phối, họ hàng trực hệ hoặc huyết thống vv.

img

Trở thành người đầu tiên bình luận

回到頁首icon
Loading