:::
ระบบใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครออนไลน์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล

ในแต่ละปีสถาบันการศึกษาในไต้หวันจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติทุกระดับให้มาศึกษาที่ไต้หวัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสได้กระจายไปทั่วโลก ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม กรมตรวจคนเข้าเมืองจึงจะเปิด "แอปพลิเคชันลงทะเบียนออนไลน์ให้บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล นักศึกษาชาวจีนแผ่นดินใหญ่ นักศึกษาชาวฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงนักศึกษาที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน" ให้นักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนที่ไต้หวันสามารถใช้แอปพลิเคชันออนไลน์สมัครได้เช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางเข้าออกสถานที่สาธารณะ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันอีกด้วย

ระบบใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

ระบบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล

กรมตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาศึกษาที่ไต้หวันในระดับวิทยาลัยขึ้นไป หลังจากได้รับวีซ่าพำนักที่สถานทูตต่างประเทศแล้ว ให้ยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ที่จัดทำโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองได้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry

คุณสมบัติในการสมัคร

คุณสมบัติในการสมัคร - มีสัญชาติต่างประเทศและไม่เคยมีสัญชาติไต้หวัน มีใบอนุญาตตอบรับการเข้าเรียนหรือหลักฐานการลงทะเบียนขอเข้ารับการศึกษา

นักศึกษาชาวจีนแผ่นดินใหญ่ (https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry/china-student)

นักศึกษาชาวฮ่องกงและมาเก๊า (https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry/honk-macao-student)

นักศึกษาชาวต่างชาติและจีนโพ้นทะเล (https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry/foreign-student )

นักศึกษาที่ไม่มีทะเบียนบ้านไต้หวัน (https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry/non-resident-student )

ระบบใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1
ระบบใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

การลงทะเบียนสมัคร

หลังจากลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว โปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนที่คอลัมน์ด้านล่างหลังการเข้าสู่ระบบ โดยแถบขั้นตอนการสมัครจะแบ่งเป็น ยืนยันประเภทการสมัครและขั้นตอนต่างๆได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  1. ใบอนุญาตผู้พำนักชาวต่างชาติ เอกสารการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผู้พำนัก การสมัครขอต่ออายุและเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  2. ข้อมูลการสมัครใหม่: ส่งรายการสมัครใหม่ทั้งหมด
  3. กรณีที่ต้องการอัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอัปโหลดข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ระบุเพิ่มเติม
  4. เอกสารการรอชำระเงิน: ส่งเอกสารรอการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว
  5. หน้าเว็บไซต์การสมัคร
  6. https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/foreign-student/individual/login

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

คำแนะนำในการสมัครออนไลน์ สำหรับการสมัครใบอนุญาตผู้พำนักของนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเล รวมถึงการขยายเวลาหรือย้ายการลงทะเบียน

การขอใบอนุญาตผู้พำนัก (ARC) ครั้งแรก

กรมตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงมหาดไทยระบุ เพื่อให้ชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเลที่มาศึกษาต่อที่ไต้หวันในระดับวิทยาลัยขึ้นไป หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตต่างประเทศเสร็จแล้ว สามารถเข้าเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นคำร้องขอสมัครใบอนุญาตพำนัก ARC ออนไลน์ได้เลย

ใบตอบรับหรือใบแจ้งเข้ารับการศึกษา / หลักฐานการลงทะเบียน

หลังเดินทางเข้าประเทศภายใน 15 วัน สามารถสมัครออนไลน์ได้ทันที

新式外來人口統一證號專區

ระบบใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading