:::
“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติในสังคม “โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน เปิดรับสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา มาร่วมทำความฝันของคุณให้เป็นจริง ด้วยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9 จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 30 ชุด

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

จุดประสงค์ของกิจกรรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ขึ้น เพื่อช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติในสังคม โดยโครงการในครั้งนี้มีการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์มืออาชีพและการถ่ายทำกระบวนการสานฝัน เพื่อแบ่งปันฝันที่เป็นจริงของแต่ละสาขาอาชีพผ่านวิดีทัศน์ เพิ่มความเข้าใจและความเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม :“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ชาวต่างชาติที่แต่งงาน หรือ เคยแต่งงานกับชาวไต้หวัน  บุคคลไร้สัญชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง หรือมาเก๊า ที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไต้หวันแล้ว และพำนักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย หรือมีทะเบียนบ้านในไต้หวัน

บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และพำนักในไต้หวันมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สำหรับกรณีที่มีเหตุพิเศษ จะรับพิจารณาเป็นรายกรณีไป

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”
“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

ประเภทหัวข้อ

โครงการฯ ในครั้งนี้ มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ ผู้ประกอบการและการตลาด , การเรียนรู้ การศึกษา และศิลปะ , เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และดิจิทัล , บริการสวัสดิการสังคม , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกลงทะเบียน ได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น จำกัดสมาชิกกลุ่มละ 2-5 คน โดยสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.จัดโครงการสร้างฝันให้กับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ส่งซุปไก่ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการทั้ง 5 คน จะคัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด 50 กลุ่ม ให้ทุนสานฝันสูงสุดกลุ่มละ 80,000 เหรียญไต้หวัน สำหรับกำหนดการคร่าวๆ มี ดังนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประมาณเดือนมกราคม 2024 ระยะเวลาในการสานฝันให้เป็นจริง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2024 การจัดแสดงผลงานและงานเลี้ยงน้ำชา คาดจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2024

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โครงการสานฝันของสตม. ช่วยพานสี่หลิงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สร้างแบรนด์กระเป๋าแฮนเมดสไตล์กัมพูชา

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”
“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามลำดับ เพื่อความแม่นย้ำในการตรวจสอบ เราจะยึดข้อมูลตามเอกสารการลงทะเบียนเป็นหลัก

1. การลงทะเบียนออนไลน์:สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ "ระบบลงทะเบียนออนไลน์"

2. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์:กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร หนังสือมอบอำนาจให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แผนโครงการ และเอกสารประกอบอื่นๆ แล้วส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน มาที่ ชั้น 5 เลขที่ 15 ถนนกวางโจว เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป 100213 (แผนกธุรกรรมงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน) “กลุ่มกิจกรรมโครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากเกินกำหนด จะไม่รับเรื่อง ต้องลงทะเบียนออนไลน์"ระบบลงทะเบียนออนไลน์"พร้อมส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์จึงจะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ ได้ที่เบอร์ 02-23889393 ต่อ 2371

อ่านข่าวเพิ่มเติม :“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว!

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading