img
:::

สิงคโปร์ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร นำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรเข้ามาในไต้หวันปรับ 200,000 เหรียญ

สิงคโปร์ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภาพ/โดย สภาเกษตร
สิงคโปร์ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภาพ/โดย สภาเกษตร
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซากหมูป่าในสิงคโปร์ตรวจวินิจฉัยพบว่ามีเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร จัดเป็นประเทศในเอเชียลำดับที่ 17 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวขาเข้าที่นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเข้ามาในแผ่นดินไต้หวันอย่างผิดกฎหมายครั้งแรกจะถูกปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน และหากผิดซ้ำมีโทษปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน หากไม่สามารถจ่ายค่าปรับจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรจากสิงคโปร์เข้ามายังไต้หวันครั้งแรกจะถูกปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน และหากผิดซ้ำมีโทษปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวันเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน

สิงคโปร์ ภาพ/นำมาจาก สำนักงานการท่องเที่ยวสิงคโปร์

ศูนย์รับมือภัยฯ ระบุว่า พบซากหมูป่าในอุทยานธรรมชาติทางตะวันตกเฉียงเหนือของสิงคโปร์ จากนั้นส่งตรวจวินิจฉัยพบว่ามีเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร และมีการแจ้งการระบาดไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สิงคโปร์เป็นประเทศในเอเชียลำดับที่ 17 ที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคระบาดยังคงแพร่กระจายในเอเชีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด ถึงวันที่ 30 มิ.ย ปีนี้

สิงคโปร์ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภาพ/นำมาจากคลังภาพ pixabay

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติไม่ให้นำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาในไต้หวัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษระวาง ครั้งที่ 1 ปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ครั้งที่ 2 ปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน  ตาม “ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์” ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

นอกจากนี้ เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ระบุแหล่งที่มาได้ไม่ชัดเจน และห้ามมิให้จัดส่งพัสดุสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านทางบริษัทเอกชน ทางไปรษณีย์ หรือการว่าจ้างหิ้วสินค้า ในการนำเข้าสู่เขตแดนไต้หวัน หากตรวจพบว่ามีการลักลอบนำเข้าหรือมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าสู่เขตแดนไต้หวันในช่องทางที่ผิดกฎหมาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ป้องกันและปราบปรามอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยของสุกรและอุตสาหกรรมสุกรในไต้หวัน

ป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรรอบด้าน ภาพ/เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]

การแพร่ระบาดของเชื้อ ASF มีความรุนแรงสูง โดยประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ASF ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชีย และโอเชียเนีย ทางสตม.จึงขอแจ้งเตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงสุกรหรือฟาร์มปศุสัตว์ในระหว่างที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตน และห้ามมิให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิดจากต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ และห้ามนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าสู่เขตแดนไต้หวันโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เทศกาลไหว้พระจันทร์ก็ใกล้จะเวียนมาถึงแล้ว สตม.จึงขอย้ำให้ประชาชนห้ามลักลอบนำหรือสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกร หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันปกป้องอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของไต้หวัน ให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading