:::
img

โครงการสร้างฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทรุ่นที่ 8

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการสร้างฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท เพื่อสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ มีเงินรางวัลสูงถึง 8 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน เรียนเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม. จัด “โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา รุ่นที่ 8” เปิดรับเอกสารผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

img

วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของกิจกรรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี 2014 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 กลุ่มสามารถสานฝันจากโครงการสร้างฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทได้ ผ่านการถ่ายทำคลิปและเผยแพร่สู่สาธารณะ ทำให้สาธารณชนได้รู้จักกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาท พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมและการสร้างคุณประโยชน์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กรมตรวจคนเข้าเมือง ส่งเสริม "โครงการสร้างฝัน" "ภาพยนตร์สารคดีแห่งความสำเร็จ" ของเด็กผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เปิดฉายแล้ว

ระยะเวลาการสมัครและเวลาในการประกาศผลการคัดเลือก

ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล : เริ่มคัดเลือกประมาณช่วงกลางเดือนมกราคม 2022 และประกาศผลผู้รับรางวัลในปลายเดือนมกราคม

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :จงกล้าที่จะฝัน! ผู้อยู่อาศัยใหม่และผู้อยู่อาศัยใหม่รุ่นที่สอง 85 คน ได้รับรางวัลจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตระหนักถึงความฝันของพวกเขาในไต้หวัน

img
img

ประเภทของหัวข้อการรับสมัคร

1.หัวข้อโครงการ : มีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารกิจการและการตลาด การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มัลติมีเดีย เทคโนโลยีดิจิตอล การบริการสังคม การรัดษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 หัวข้อหลัก (ชื่อโครงการสามารถตั้งเองได้)

2.สถานที่ในการนำโครงการไปดำเนินการ : ภายในไต้หวัน (ประกอบไปด้วยพื้นที่หมู่เกาะรอบนอกไต้หวัน)

3.เนื้อหาการคัดเลือก : เขียนโครงการสร้างฝันตามกลุ่มหัวข้อ 5 หัวข้อหลัก

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :ผู้สืบทอดวัฒนธรรมผ้าบาติกของอินโดนีเซีย ถักทอชุดในฝันที่สวยงามของ กวนเหม่ยเหลียนและลูกสาวหลิวยวี่เจิน

คุณสมบัติในการสมัคร

 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม :

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่: ชาวต่างชาติที่แต่งงานอยู่หรือเคยแต่งงานกับคนไต้หวัน บุคคลไร้สัญชาติ ประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊าที่ได้รับสัญชาติไต้หวัน และพำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไต้หวัน

ทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่: ทายาทของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ที่พำนักอยู่ในไต้หวันและกำลังศึกษาอยู่ หากมีเงื่อนไขพิเศษใด จะพิจารณาตามรายกรณี

จำนวนผู้สมัครมากสุดไม่เกิน 5 คน โดย 2 คนในนั้นจะต้องเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือทายาท นอกจากนี้เพื่อให้โครงการนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ในปีที่ผ่านไม่ ไม่สามารถสมัครใหม่หรือมีรายชื่ออยู่ในสมาชิกของโครงการได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม :ถ่ายทำหนังสร้างฝัน "การใช้ชวิตใหม่ในต่างชาติ"「跨國銜轉生」

img
img

วิธีการสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องดำเนินการสมัครผ่านทางออนไลน์ พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมทั้งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจสอบ จะยึดถือเอกสารการสมัครฉบับกระดาษเป็นหลัก

 

ช่องทางการสมัคร: ผู้สมัครต้องปฏิบัติตาม 2 ข้อต่อไปนี้ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลในการตรวจสอบ จะยึดถือเอกสารการสมัครฉบับกระดาษเป็นหลัก

 

1.สมัครผ่านทางออนไลน์

ลงทะเบียนผ่านระบบการรับสมัครของโครงการ

เว็บไซต์การรับสมัคร: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (https://www.immigration.gov.tw) หรือเว็บไซต์พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (https://ifi.immigration.gov.tw) ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเขียนแผนโครงการ

2.ส่งเอกสารฉบับกระดาษ

เมื่อเขียนใบสมัครพร้อมแผนโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบสมัครพร้อมแผนโครงการ สำเนาทะเบียนบ้านภายใน 3 เดือนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือทายาท เอกสารยืนยันตัวตน พร้อมทั้งเอกสารรับรองต่าง ๆตามลำดับ ส่งพัสดุประเภทไปรษณีย์มาที่ “กลุ่มกิจกรรมโครงการสร้างฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทรุ่นที่ 8” กองกิจการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (移民事務組「第8屆新住民及其子女築夢計畫活動小組」) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ที่อยู่ในการส่งจดหมาย : ชั้น 5 บ้านเลขที่ 15 ถนนกว่างโจว เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป 100213 (100213 臺北市中正區廣州街15號5樓)

 

  1. ข้อควรระวัง

ระยะเวลาการสมัครนับจากวันที่ประทับตรารับจดหมายของไปรษณีย์เป็นหลัก  หากเกินกว่านี้จะไม่รับพิจารณา (ผลงานที่แนบมากับการรับสมัคร จะไม่มีการคืนใด ๆ ทั้งสิ้น)

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading