:::
Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

Đến Đài Loan làm việc không còn là giấc mơ! Những điều cần biết về thủ tục đăng ký Thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

Việc cấp thẻ vàng việc làm dựa trên Điều 8 Khoản 3 quy định về “Luật Chiêu mộ và tuyển dụng nhân tài chuyên môn nước ngoài” là cột mốc quan trọng trong việc thu hút nhân tài ở lại Đài Loan. Với mục đích thu hút càng nhiều nhân tài ưu tú nước ngoài đến Đài Loan làm việc, đầu tư và kinh doanh, chính phủ thúc đẩy 3 loại thẻ “Thẻ vàng việc làm”, “Thẻ việc làm PASS” và “Thị thực doanh nghiệp”

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

Chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Đài Loan có thể đăng ký 3 loại: thẻ vàng việc làm, thẻ việc làm PASS, thị thực doanh nghiệp.

Người nước ngoài có nguyện vọng đến Đài Loan làm việc, đầu tư hoặc kinh doanh, tuỳ theo tính chất công việc khác nhau mà có những cách khác nhau. Hiện nay có 3 cách dành cho người nước ngoài đến Đài Loan làm việc là “Thẻ vàng việc làm”, “Thẻ việc làm PASS” và “Thị thực doanh nghiệp”

more:攬才專法鬆綁!吸引外籍專業人才來台 就業金卡核發創新高

Thẻ 4 trong 1 Giấp phép lao động Thị thực cư trú Thẻ cư trú cho người nước ngoài Giấy phép tái nhập cảnh Một tấm thẻ thực sự tiện lợi!

“Thẻ vàng việc làm”, “Thẻ việc làm PASS” và “Thị thực doanh nghiệp” là tích hợp các loại giấy tờ cần thiết cho người nước ngoài làm việc tại Đài Loan, bao gồm Giấy phép lao động, Thị thực cư trú, Thẻ cư trú cho người nước ngoài và Giấy phép tái nhập cảnh. Vì vậy, người nước ngoài có thẻ này không cần phải tới các cơ quan khác nhau để đăng ký và tiết kiệm được thời gian đăng ký từng loại giấy tờ.

“Thẻ vàng việc làm”, “Thẻ việc làm PASS” và “Thị thực doanh nghiệp” có các thủ tục đăng ký khác nhau.

“Thẻ vàng việc làm” có thể đăng ký tại Hệ thống đăng ký nhân tài chuyên môn nước ngoài của Sở Di dân, Bộ Nội chính.

Đối với những người chưa nhập cảnh Đài Loan, “Thẻ việc làm PASS” do đích thân người nước ngoài, chủ tuyển dụng hoặc người được uỷ quyền xin cấp thủ tục tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc Văn phòng đại diện của Đài Loan ở nước sở tại. Đối với người nước ngoài đã nhập cảnh Đài Loan, đích thân người nước ngoài, chủ tuyển dụng hoặc người được uỷ quyền xin cấp thủ tục tại các Trạm phục vụ Sở Di dân, Bộ Nội chính.

“Thị thực doanh nghiệp” xin cấp thủ tục tại Uỷ ban Xét duyệt đầu tư Bộ Kinh tế, đối với người nước ngoài có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, người Hồng Công Ma Cao nộp tại Sở Di dân Bộ Nội chính.

more:Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm(Employment Gold Card)

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)
Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

Thẻ vàng việc làm Nhân tài chuyên môn nước ngoài ở 7 lĩnh vực Khoa học kĩ thuật Kinh tế Giáo dục Văn hoá – Nghệ thuật Thể dục Tài chính Pháp luật Thiết kế kiến trúc

“Thẻ vàng việc làm” dựa theo quy định ở Điều 8 của “Luật Chiêu mộ và tuyển dụng nhân tài chuyên môn nước ngoài”, dành cho các chuyên gia nước ngoài đủ tiêu chuẩn nhất định được Cơ quan trung ương xét duyệt mục đích kinh doanh cấp phép.

“Thẻ vàng việc làm” được áp dụng cho chuyên gia nước ngoài nhất định, được Cơ quan trung ương xét duyệt mục đích kinh doanh cấp phép. Những lĩnh vực chuyên môn chủ yếu Nhân tài có thể xin thẻ vàng làm việc chủ yếu ở 7 lĩnh vực, bao gồm: khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, văn hoá – Nghệ thuật, thể dục, tài chính, pháp luật, thiết kế kiến trúc. Thời hạn đăng ký từ 1~3 năm.

“Thẻ vàng việc làm” có thể đăng ký tại Hệ thống đăng ký nhân tài chuyên môn nước ngoài của Sở Di dân, Bộ Nội chính.

more:Tiêu chuẩn thu phí gia hạn Thẻ vàng việc làm đối với chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Đài Loan

Thẻ việc làm PASS Áp dụng cho chuyên viên người nước ngoài (nhân viên cổ cồn trắng), bao gồm lĩnh vực chuyên môn hoặc kĩ thuật, giảng viên, trợ giảng, cố vấn học thuật hoặc nghiên cứu vv…

Thẻ việc làm PASS cũng là thẻ 4 trong 1 (Giấy phép lao động, Thị thực cư trú, Thẻ cư trú cho người nước ngoài và Giấp phép tái nhập cảnh)

Áp dụng cho chuyên viên người nước ngoài (nhân viên cổ cồn trắng) (dựa theo Mục 1 đến Khoản 6 Điều 46 Luật Phục vụ Việc làm).

Bao gồm lĩnh vực chuyên môn hoặc kĩ thuật; chủ quản người nước ngoài hoặc Hoa kiều; giảng viên, giáo viên ngôn ngữ ngắn hạn; vận động viên và huấn luyện viên; công việc nghệ thuật và biểu diễn; cũng như cố vấn học thuật, nghiên cứu được do cơ quan nghiên cứu và chính phủ mời.

Đối với người chưa nhập cảnh Đài Loan, “Thẻ việc làmPASS” do do đích thân người nước ngoài, chủ tuyển dụng hoặc người được uỷ quyền xin cấp thủ tục tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc Văn phòng đại diện của Đài Loan ở nước sở tại. Đối với người nước ngoài đã nhập cảnh Đài Loan, đích thân người nước ngoài, chủ tuyển dụng hoặc người được uỷ quyền xin cấp thủ tục tại các Trạm phục vụ Sở Di dân, Bộ Nội chính.

Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)
Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

“Thị thực doanh nghiệp” áp dụng cho doanh nhân nước ngoài, Hồng Công và Ma Cao có đủ khả năng và kĩ thuật. Thời hạn thị thực là 1 năm.

“Thị thực doanh nhân” là một biện pháp nới lỏng dành cho doanh nhân nước ngoài, Hồng Công và Ma Cao có đủ khả năng và kĩ thuật yêu cầu Đài Loan đầu tư ít nhất 600 vạn Đài tệ để nhập cư vào Đài Loan. Thời hạn thị thực trong 1 năm.

Có thể dùng danh nghĩa cá nhân hoặc tập thể để đăng ký. Đăng ký với danh nghĩa cá nhân cần đáp ứng 1 trong 8 điều kiện, ví dụ: từng nhận được bằng sở hữu sáng chế nước ngoài, bằng sở hữu sáng chế trong nước hoặc bằng sở hữu thiết kế; hoặc người đăng ký thị thực hoặc người phụ trách từng đạt giải hoặc lọt vào vòng chung kết của triển lãm trong và ngoài nước vv…  

Đăng ký với danh nghĩa tập thể tối đa là 3 người, chia thành doanh nghiệp chưa từng thành lập tại Đài Loan và đã từng thành lập tại Đài Loan. “Thị thực doanh nhân” có thể nhận được thời hạn 1 năm trước, nếu sau thành lập doanh nghiệp và có hoạt động kinh doanh, có thể xin kéo dài thời hạn 2 năm. 

“Thị thực doanh nghiệp” xin cấp thủ tục tại Uỷ ban Xét duyệt đầu tư Bộ Kinh tế, đối với người nước ngoài có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, người Hồng Công Ma Cao nộp tại Sở Di dân Bộ Nội chính.

5 lợi ích lớn của Thẻ vàng việc làm Giấy phép lao động cá nhân mở rộng Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập Mở rộng thời hạn cư trú dành cho thị thực thăm thân tối đa 1 năm Vợ/chồng và con cái chưa thành niên có thể xin thi thực cư trú tại Đài Loan Giảm bớt hạn chế bảo hiểm

5 Lợi ích của việc có Thẻ vàng việc làm

  1. Không cần đăng ký hoặc làm cho 1 chủ nhất định. Là Giấp phép lao động cá nhân mở rộng, thuận tiện cho các công việc như nghề tự do, chỉ đạo kĩ thuật, diễn giả, làm việc bán thời gian hoặc thay đổi công việc vv…
  2. Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập. Nhân tài chuyên môn nước ngoài lần đầu được cấp phép đến Đài Loan làm việc, từ ngày bắt đầu công việc hoặc nhận được thẻ vàng trong vòng 5 năm, không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc và không phải là cá nhân sống trên lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc theo luật pháp quy định, cư trú tại Đài Loan đủ 183 ngày, có thu nhập cá nhân trên 300 vạn Đài tệ/năm trong 3 năm, mỗi năm lương thu nhập trên 300 vạn Đài tệ có thể được miễn thuế 1 nửa tổng thu nhập cá nhân.
  3. Mở rộng thời hạn cư trú dành cho thị thực thăm thân tối đa 1 năm.

Định nghĩa người thân: bố mẹ, ông bà nội ngoại của đương sự; bố mẹ, ông bà nội ngoại của vợ/chồng đương sự.

Thị thực thăm thân: có thể nhập cảnh nhiều lần, thời gian cư ngụ 6 tháng, đến hạn có thể xin gia hạn. Mỗi lần cư ngụ tối đa 1 năm.

  1. Vợ/chồng và con cái của chưa thành niên của người có Thẻ vàng việc làm có thể xin thị thực cư trú tại Đài Loan
  2. Giảm bớt hạn chế bảo hiểm: người có Thẻ vàng việc làm, vợ/chồng và con cái chưa thành niên và trên 20 tuổi, do khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần không thể tự chưam sóc cá nhân, có Thẻ cư trú, có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế mà không bị giới hạn cư trú đủ 6 tháng tại Đài Loan.
Những điều cần biết về thủ tục đăng ký thẻ vàng việc làm (Employment Gold Card)

Trở thành người đầu tiên bình luận

หนูเลศ ปาปะเก ทำไหมคนที่แต่งกับกามาถาวรถึงยื่ยเรื่องขอใบอนุญาตทำงานไม่ได้ทั้งๆที่ภรรยาก็ถือบัตรถาวรเพราะยังไงเราก็ต้องอศัยอยู่ที่ใต้หวั่นอยู่แล้วใช้ชีวิตที่ใต้หวั่นเข่าบ้านสามีภรรยาก็ต้องทำมาหากินช่วยกันถ้าทำงานไม่ได้จะเอาอะไรกินอยากให้มองถึงตรงนี้ด้วย

回覆
208天前
回到頁首icon
Loading